UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТНовини  >>  Архів новин01.06.2017 17:05
версія для друку


Оголошення про відбір асистента проекту, технічне завдання та обсяг послуг в рамках впровадження Проекту технічної допомоги «Програма регуляторної підтримки сектору централізованого теплопостачання»


Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України

 

Асистент проекту

Технічне завдання та обсяг послуг

 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), отримала фінансування у розмірі, еквівалентному 1 638 600 євро, від Світового Банку в рамках проекту «Програма сприяння регуляторній реформі централізованого теплопостачання України» (Проект), та має наміри направити частину отриманих коштів на оплату консультаційних послуг, які будуть придбані протягом реалізації проекту. Проект реалізовуватиметься в рамках трастового фонду Світового банку та Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA).

 

Проект призначений підтримати: (i) розробку методики стимулюючих тарифів та принципів проведення аудиторських перевірок з метою покращення здатності Органу державного регулювання встановлювати тарифи на теплову енергію, які б забезпечили покриття витрат на її виробництво; (ii) впровадження бенчмаркінгу (порівняльного аналізу показників) на рівні сектору, що дозволить НКРЕКП проводити оцінку діяльності підприємств теплокомуненерго в динаміці та стимулювати їх покращувати ефективність своєї роботи; (iii) розвиток потенціалу НКРЕКП; та (iv) розробку різних інструментів регулювання.

 

Проект реалізується під загальним керівництвом НКРЕКП у тісній співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

НКРЕКП створена Робоча група з впровадження проекту з метою щоденного управління проектом та координації надання допомоги для здійснення платежів, закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із проектом.

 

II. ЗАВДАННЯ

Асистент проекту буде відповідати за надання допомоги Робочій групі з впровадження проекту (РГВП).

 

III. ОБСЯГ ПОСЛУГ

Асистент проекту буде відповідати за виконання наступних завдань:

• внутрішній облік, обробка та контроль за доопрацюванням документів, підготовлених консультантами в рамках вже укладених, а також очікуваних контрактів;

надання допомоги РГВП в питаннях організації, координації і моніторингу роботи консультанта;

підготовка проектів звітів про хід виконання робіт, презентацій, протоколів засідань, службових записок та іншої допоміжної документації за проектом;

надання відповідної інформації/даних стосовно проекту за запитом координатора/голови РГВП;

інші заходи, у проведенні яких може виникнути необхідність протягом періоду виконання проекту;

допомога в координації всієї технічної підтримки, яка надається НКРЕКП.

 

IV. ЗВІТНІСТЬ

Асистент проекту буде доповідати голові РГВП НКРЕКП.

 

V. НАДАНІ РЕСУРСИ:

робоче місце, обладнане ПК і телефоном;

доступ до мережі Інтернет, ксероксу, принтеру і сканеру;

проектна документація;

відповідні документи Банку.

 

VI. ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ:

вища освіта у сфері економіки, фінансів, державного управління або суміжних сферах;

не менше 4 років відповідного досвіду роботи;

обовязковою вимогою є наявність теоретичних та практичних знань стосовно правил і процедур МБРР;

досвід роботи з підприємствами/в підприємствах теплокомуненерго забезпечить перевагу;

досвід роботи в проектах, що фінансувались міжнародними фінансовими організаціями, забезпечить перевагу;

досвід роботи в центральних або місцевих органах влади забезпечить перевагу;

вільне володіння українською мовою та знання англійської мови на високому рівні;

впевнений користувач персонального комп’ютеру.

 

VII. ОПЛАТА, МІСЦЕ ТА ТРИВАЛІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги будуть надаватися протягом усього терміну реалізації проекту, який закінчується 31 грудня 2017 року, у місті Києві або протягом іншого періоду часу, узгодженого сторонами. Послуги будуть надаватися в рамках контракту з почасовою оплатою (місячна плата). Передбачається повна зайнятість фахівця.

 

Рівень оплати праці Асистента проекту буде визначено в результаті переговорів з обраним кандидатом.

Зацікавлені особи повинні надіслати своє резюме українською та англійською мовами на наступну електронну адресу: Kravchenko@nerc.gov.ua або parshukov@udheep.org із зазначенням в темі листа «Вибір індивідуального консультанта на посаду Асистента проекту».

 

Кінцевий термін для подачі резюме - 12:00 за місцевим часом 8 червня 2017 року. Вибір фахівців здійснюватиметься відповідно до правил і процедур Світового банку.

 

------------------------------------

 

District Heating Regulatory Support Program

 

Project Assistant

Terms of Reference and Scope of Services

 

I. BACKGROUND

The National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation (the Regulator) has received financing in the amount of EURO 1 638 600 equivalent from the World Bank toward the cost of Technical Assistance Project for the National Commission for State Energy and Public Utilities Regulation «District Heating Regulatory Support Program» (the Project), and it intends to apply part of the proceeds to payments for consulting services to be procured under this project. This project will be a recipient-executed World Bank-Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) trust fund.

 

The Project will support: (i) development of incentive-based methodologies and auditing principles to improve the Regulator’s capacity for setting cost-recovery tariffs; (ii) introduction of a sector-wide benchmarking exercise that will enable the Utilities Regulator to assess DH companies’ performance over time and incentivize them to improve their efficiency; (iii) capacity building of the Regulator; and (iv) miscellaneous regulator tools.

 

The Project is implemented under the overall responsibility of the Regulator in close cooperation with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.

 

The Regulator established a Project Implementation Unit (PIU) to conduct a day-to-day Project management and coordination and to provide assistance in disbursement, procurement, financial management, reporting and other Project related activities.

 

II. OBJECTIVE

The Project Assistant will be responsible for provision of assistance to the Project Implementation Unit (PIU) under the Project.

 

III. SCOPE OF SERVICES

Project Assistant will carry out the following tasks:

internal documenting, processing and follow-up of outputs produced by the consultants under contracts already signed and expected contracts;

provision of assistance to PIU in organization and coordination matters, monitoring of the consultant’s performance;

preparation of draft progress reports, presentations, minutes, records and other supporting documents under the Project;

provision of specific information/data related to the Project upon the Coordinator’s/Head of PIU’s inquiries;

other supportive activities that may be required during implementation of the Project;

assist with coordination of all technical assistance being provided to the regulator.

 

IV. REPORTING

Project Assistant will report to the Head of PIU of the Regulator.

 

V. PROVIDED RESOURCES

Workplace equipped with PC and telephone;

Access to Internet, photocopier, printer and scanner;

Project documentation;

Relevant Bank documentation.

 

VI. EDUCATION AND QUALIFICATION REQUIREMENTS

University degree in finance, economics, public administration or relevant;

4+ years of relevant work experience;

Mandatory theoretical and practical knowledge of IBRD rules and procedures;

Experience of work with/within district heating utilities will provide an advantage;

Experience of work in projects financed by international financial organizations will provide an advantage;

Experience of public service at central or local level will provide an advantage;

Fluent Ukrainian and advanced English;

Computer proficiency.

 

VII. PLACE, DURATION AND PAYMENT OF THE SERVICES

The Services will be required for the duration of the Project ending December 31, 2017, in the City of Kyiv or for any other period of time as agreed by the parties. The Services will be provided under time-based contract (monthly payment) on full-time basis.

 

The level of remuneration of the Project Assistant will be defined in result of negotiations with the selected individual.

 

Interested individuals shall provide their CV in Ukrainian and English to the following e-mails: Kravchenko@nerc.gov.ua and parshukov@udheep.org with indication at the Subject line “Selection of individual consultant for the position of Project Assistant”.

 

The deadline for submission of CVs is 12:00 noon local time June 08, 2017. Selection of specialists will be carried out in accordance with the World Bank rules and procedures.

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 


   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)