UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2020 року  /  НКРЕКП, Постанова від 18.02.2020 № 417 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.02.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.02.2020                     417

 

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання у

сферах енергетики та

комунальних послуг

18.02.2020 № 417

 

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), при встановленні тарифів на послугу з постачання теплової енергії і поширюється на суб'єктів господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП з постачання теплової енергії та виконавцями послуги з постачання теплової енергії (далі – виконавці послуги) відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів – встановлення НКРЕКП для виконавців послуги тарифів на послугу з постачання теплової енергії;

заява – письмове звернення виконавця послуги до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник – виконавець послуги з постачання теплової енергії, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії із заявою та відповідним комплектом документів;

тариф на послугу з постачання теплової енергії – вартість надання одиниці послуги з постачання теплової енергії відповідної якості, що дорівнює тарифу на теплову енергію для споживачів відповідної категорії, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з урахуванням податку на додану вартість.

Інші терміни в цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актах у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифів на послугу з постачання теплової енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 лютого 2020 року № 416 (далі – Порядок формування тарифів), та надаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, після розгляду документів, поданих заявником з дотриманням процедур, визначених Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення), та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій шляхом усебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників.

1.6. Рішення НКРЕКП з питань встановлення тарифів набирають чинності з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП, якщо більш пізній строк набрання чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня оприлюднення рішення.

 

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії заявник подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів за встановленою формою (додаток 1), розрахунки тарифів з відповідними документами, які оформлюються згідно з вимогами Порядку формування тарифів і цієї Процедури, та протокол проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовуючі матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат виконавця послуги за їх складовими;

2) розрахунок одноставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів (додаток 2);

3) розрахунок умовно-змінної частини двоставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії за категоріями споживачів (додаток 3);

4) розрахунок умовно-постійної частини двоставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії – місячної абонентської плати за одиницю приєднаного теплового навантаження за категоріями споживачів (додаток 4);

5) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення.

2.3. Виконавець послуги забезпечує достовірність наданої ним інформації.

 

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення тарифів та зазначені у главі 2 цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у главі 2 цієї Процедури та Порядку формування тарифів, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуги протягом 30 календарних днів з дня реєстрації заяви із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

3.4. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

 

4. Зміна тарифів

4.1. Для встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії заявник з дотриманням вимог цієї Процедури та Порядку формування тарифів подає для реєстрації до НКРЕКП у термін до 01 квітня року планованого періоду у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення тарифів, розрахунки тарифів за встановленими формами та додає до неї документи, зазначені у главі 2 цієї Процедури.

4.2. Зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуги шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у главі 2 цієї Процедури, або НКРЕКП без подання виконавцем послуги зазначеної заяви.

4.3. Якщо питання щодо встановлення тарифів ініціюється НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях не проводиться.

4.4. Встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії проводиться одночасно з відповідним встановленням тарифів на теплову енергію.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                         С.Черних

 

Додатки див. тут.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)