UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2019 року  /  НКРЕКП, Постанова від 23.08.2019 № 1733 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.08.2019

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.08.2019                    1733

 

Про затвердження Змін до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 квітня 2016 року № 631 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 996/29126, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    Є.Магльованний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

23.08.2019 № 1733

 

Зміни

до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи

 

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту» та доповнити знаками та словами «(у випадку, якщо ці документи подавалися або мали бути подані до органів статистики)»;

у підпункті 2 слова «оператора газотранспортної системи, засвідчену керівником оператора газотранспортної системи» замінити словами та знаками «Подавача запиту, засвідчену його керівником (за наявності такого органу)»;

у підпункті 3 слова «оператора газотранспортної системи, засвідчену керівником оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту, засвідчену його керівником»;

у підпункті 4 слова «посадових та службових осіб оператора газотранспортної системи, які стали посадовими або службовими особами оператора газотранспортної системи впродовж шести місяців» замінити словами «посадових осіб, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів та їх заступників Подавача запиту, які були прийняті на роботу впродовж шести місяців»;

у підпункті 5 слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

у підпункті 6 слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «Подавачем запиту»;

у підпункті 7 слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «або необхідної Подавачу запиту»;

2) у пункті 4 слова «Подавачем запиту» замінити словами «керівником Подавача запиту».

2. У розділі III:

1) у пункті 1 слова та знак «суб’єкта господарювання, який подав запит на сертифікацію,» замінити словами «Подавача запиту»;

2) пункт 5 доповнити новим реченням такого змісту:

«Попереднє рішення про сертифікацію може містити умови, які Подавач запиту має виконати до прийняття Регулятором остаточного рішення про сертифікацію.»;

3) пункт 8 доповнити словами та знаками «з урахуванням додатково наданих Подавачем запиту документів, що підтверджують виконання ним умов, необхідних для прийняття Регулятором  остаточного рішення про сертифікацію».

3. Пункт 1 розділу ІV викласти в такій редакції:

«1. За здійснення сертифікації стягується плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію. Подавач запиту повинен внести плату протягом десяти робочих днів з дня подання запиту про сертифікацію на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 та подати Регулятору відповідний документ, що підтверджує внесення плати за здійснення сертифікації (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного терміналу, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку).».

4. У пунктах 1 та 2 розділу VI слова «що пройшов сертифікацію» замінити словами «що отримав остаточне рішення про сертифікацію».

5. У пункті 4 додатка 2:

1) в абзаці першому слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «Подавачем запиту», а слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

2) в абзаці третьому слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «Подавачем запиту»;

3) в абзаці п’ятому слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

4) в абзаці сьомому після слова «оператора» доповнити словами «газотранспортної системи»;

5) в абзаці восьмому слово «оператора» замінити словами «Подавача запиту»;

6) в абзацах дев’ятому та десятому слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту».

6. У додатку 3:

1) у пункті 4:

в абзаці першому слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «Подавачем запиту», а слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

в абзаці третьому слова «оператором газотранспортної системи» замінити словами «Подавачем запиту»;

в абзацах п’ятому та шостому слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

в абзаці сьомому після слова «оператора» доповнити словами «газотранспортної системи»;

в абзацах дев’ятому та десятому слова «оператора газотранспортної системи» замінити словами «Подавача запиту»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова «Чи виконує Подавач запиту функції з надання доступу» замінити словами «Чи має у своєму розпорядженні Подавач запиту необхідні ресурси для виконання функції з надання доступу»;

в абзаці другому слова «забезпечує та несе» замінити словами «може забезпечити та нести»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Стисло опишіть порядок взаємодії Подавача запиту та власника газотранспортної системи щодо встановлення/затвердження/розрахунку відповідних тарифів/плати.»;

в абзаці сьомому після слів «які виконує» доповнити словами «або має виконувати»;

в абзаці одинадцятому після слова «статути» доповнити знаком та словами «, внутрішні документи»;

3) в абзаці другому пункту 6 після слів «будь-якою іншою» доповнити словом «відповідною».

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 30.08.2019, № 165

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)