UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 04.10.2018 № 1170 "Про погодження Положення про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

04.10.2018                    № 1170

 

Про погодження Положення про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Погодити Положення про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ПОГОДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

04.10.2018 № 1170

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Громадська рада при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Громадська рада), є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією, Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», іншими законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду розробляється та затверджується Громадською радою за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 3 робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю НКРЕКП;

сприяння врахуванню НКРЕКП громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає НКРЕКП пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких НКРЕКП проводить консультації з громадськістю, а також з підготовки проектів нормативно-правових актів з питань здійснення державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, удосконалення роботи НКРЕКП;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності НКРЕКП та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які розробляє НКРЕКП;

5) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті НКРЕКП та в інший прийнятний спосіб;

6) збирає, узагальнює та подає НКРЕКП інформацію про пропозиції інститутів громадського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) організовує публічні заходи для обговорення питань розвитку галузей, що регулюються НКРЕКП;

8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від НКРЕКП проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, в електронному або іншому вигляді у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень НКРЕКП. 

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради обираються представники інститутів громадянського суспільства, основними напрямками роботи яких є здійснення діяльності у сферах, що пов’язані з діяльністю НКРЕКП, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство у Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування нового складу Громадської ради НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

Якщо при НКРЕКП вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Громадською радою при НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи НКРЕКП затверджується Громадською радою.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, основними напрямками роботи яких є здійснення діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та які не представлені у складі Громадської ради, представники НКРЕКП.

Персональний склад ініціативної групи НКРЕКП оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом 5 робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів НКРЕКП в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з НКРЕКП повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як власником бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (якщо інститут громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстав для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстав для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена НКРЕКП, оприлюднюються не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті НКРЕКП та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обираються лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до НКРЕКП.

НКРЕКП оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом 3 робочих днів з моменту його надходження.

9. НКРЕКП на підставі протоколу установчих зборів оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності (два рази на рік або більше) члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин. Документальне підтвердження причин відсутності на засіданні надається членом Громадської ради до Секретаріату Громадської ради не пізніше 5 днів після закриття лікарняного, повернення з відрядження, завершення заходу, у якому він брав участь, тощо;

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі вичерпання списку кандидатів до складу Громадської ради Громадська рада може провести довибори нових членів замість тих, що вибули у порядку, передбаченому пунктами 8 – 9 цього Положення. При цьому функції ініціативної групи покладаються на Секретаріат Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради оприлюднюються протягом 3 робочих днів з моменту затвердження.

11. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом 2 кварталів;

невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації НКРЕКП.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним рішенням НКРЕКП.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, НКРЕКП утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

12. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також в інших випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує перший заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

13. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової  інформації;

може брати участь у засіданнях НКРЕКП, що проводяться у формі відкритих слухань.

14. За заявою Громадської ради Голова НКРЕКП може визначити відповідальну особу від НКРЕКП за взаємодію та забезпечення діяльності Громадської ради.

15. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, Голови НКРЕКП або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться секретарем Громадської ради (засобами електронного зв’язку або письмово) до відома кожного її члена не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати їх проведення, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП. Матеріали від доповідачів з питань, які включені до порядку денного, надаються за 3 дні до дати проведення засідання.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів від загального складу. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова НКРЕКП, члени НКРЕКП та уповноважені представники НКРЕКП.

У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради член Громадської ради має право у письмовому вигляді викласти власну думку з питань порядку денного, що долучається до протоколу засідання.

Голосування членів Громадської ради є особистим. Передача голосу іншим членам Громадської ради не допускається.

У разі неможливості взяти участь у засіданні Громадської ради з поважних причин (лікарняний, відпустка, відрядження) члени Громадської ради мають право довірити представляти інтереси без права голосу іншій особі за довіреністю, засвідченою інститутом громадянського суспільства, який делегував члена Громадської ради.

За запрошенням голови Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь інші особи.

16. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду НКРЕКП.

Рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, офіційним листом направляється Громадській раді та не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк після його прийняття доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

17. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників НКРЕКП у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП та в інший прийнятний спосіб.

18. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП у рубриці «Громадська рада».

19. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської ради, у тому числі забезпечення членів Громадської ради перепустками у будівлю НКРЕКП, та проведення її засідань здійснює НКРЕКП.

20. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)