UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2017 року  /  НКРЕКП, Постанова від 31.07.2017 № 983 "Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 березня 2017 року (підпункт 7.2 протоколу № 5)"версія для друку


Дата розміщення на сайті: 02.08.2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

31.07.2017                   983

 

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 березня 2017 року (підпункт 7.2 протоколу № 5)

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 березня 2017 року (підпункт 7.2 протоколу № 5) про затвердження Змін до додатка 3 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому рину електричної енергії України, погоджена постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року № 634) у частині складання прогнозного графіка навантаження за три доби, що передують розрахунковій, з метою визначення прогнозних допустимих величин експорту та прогнозних необхідних величин імпорту електричної енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2017 року.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

31.07.2017 № 983

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Ради Оптового ринку

електричної енергії України

від 22 березня 2017 року № 5

 

Зміни

до додатка 3 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому рину електричної енергії України, погоджена постановою НКРЕ від 23 червня 2004 року № 634) у частині складання прогнозного графіка навантаження за три доби, що передують розрахунковій, з метою визначення прогнозних допустимих величин експорту та прогнозних необхідних величин імпорту електричної енергії

 

1. Пункт 1.2.1 підрозділу 1.2 розділу 1 доповнити в алфавітному порядку наступними визначеннями термінів:

«Прогнозний графік навантаження – графік навантаження на розрахункову добу, який РСР складає за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день – на другий та третій день після святкового), з метою визначення прогнозних допустимих величин експорту електричної енергії та прогнозних необхідних величин імпорту електричної енергії окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;

Прогнозна допустима величина експорту електричної енергії – максимальна погодинна величина потужності експорту електричної енергії, при якій забезпечується надійна та безперебійна робота ОЕС України та електропостачання споживачів електричної енергії, що розрахована за результатами складання прогнозного графіка навантаження, окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;

Прогнозна необхідна величина імпорту електричної енергії – прогнозна розрахункова погодинна величина потужності необхідного імпорту електричної енергії, при якій забезпечується надійна та безперебійна робота ОЕС України та електропостачання споживачів електричної енергії, що розрахована за результатами складання прогнозного графіка навантаження, окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України;».

2. Пункт 2.3.11 підрозділу 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.3.11. Дані щоденних заявок використовуються РСР для складання прогнозного графіка навантаження,  заданого графіка навантаження та виробництва електричної енергії та розрахунку цін на Оптовому ринку.».

3. Пункт 2.3.12 підрозділу 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.3.12. Дані щоденних заявок для складання заданого графіка навантаження подаються кожного дня відповідно до обсягів, термінів і порядку, визначених у Правилах ринку.».

4. Підрозділ 2.3 розділу 2 доповнити новим пунктом 2.3.13 такого змісту:

«2.3.13. Дані щоденних заявок для складання прогнозного графіка навантаження подаються за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день – на другий та третій день після святкового):

1) до 14-00 Виробники, які працюють за ціновими заявками, надають РСР цінові заявки та заявки робочої потужності;

2) до 14-00 Виробники, які не працюють за ціновими заявками (АЕС та ТЕЦ, встановлена потужність яких перевищує 100 МВт) надають РСР заявки робочої потужності (для неблочних ТЕЦ – станції в цілому).».

У зв’язку з цим пункти 2.3.13 – 2.3.22 вважати пунктами 2.3.14 – 2.3.23 відповідно.

5. Пункт 2.3.15 підрозділу 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.3.15. Якщо дані щоденних заявок не відповідають пункту 2.3.14 цієї інструкції, РСР повідомляє Учасника ринку про виявлені недоліки.».

6. Пункт 2.3.16 підрозділу 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.3.16. Якщо Учасник ринку не скоригує дані заявок у встановлені терміни, РСР має право скоригувати ці дані, щоб забезпечити їх відповідність обов'язковим фізичним даним та вимогам Правил ринку.».

7. Підрозділ 2.5 розділу 2 доповнити новим пунктом 2.5.2 такого змісту:

«2.5.2. Для розрахунку прогнозного графіка навантаження до 13-00 за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день – на другий та третій день після святкового) Диспетчерський центр надає РСР таку інформацію за підписом Уповноваженої особи:

1) вимоги до резерву;

2) вимоги до режиму роботи ГЕС та ГАЕС;

3) вимоги до режиму роботи обладнання Виробників за режимом роботи електромереж;

4) дозволені заявки на ремонт обладнання енергоблоків;

5) доступні сумарні пропускні спроможності міждержавних перетинів окремо з/в «острова Бурштинської ТЕС» та з/в іншої частини ОЕС України;

6) різницю перетоків електричної енергії з територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

7) максимальну можливу величину різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

8) прогноз споживання електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС».».

У звязку з цим пункти 2.5.2 – 2.5.10 вважати пунктами 2.5.3 – 2.5.11 відповідно. 

8. Пункт 2.5.3 підрозділу 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:

«2.5.3. Для розрахунку заданого графіка навантаження та виробництва електричної енергії Диспетчерський центр надає РСР таку інформацію:

1) щоденно до 10-00 (у п'ятницю – на суботу, неділю, понеділок, а в передсвятковий день – на святковий та перший день після свят) щодо використання гідроресурсів на наступну добу;

2) щоденно до 12-00 (у п'ятницю – на суботу, неділю, понеділок, а в передсвятковий день – на святковий та перший день після свят) вимоги до заданого графіка навантаження за підписом Уповноваженої особи, які повинні містити:

а) вимоги до резерву;

б) вимоги до режиму роботи ГЕС та ГАЕС;

в) вимоги до режиму роботи обладнання Виробників за режимом роботи електромереж;

г) дозволені заявки на ремонт обладнання енергоблоків (на вихідні та святкові дні);

3) щоденно до 11-30 різницю перетоків електричної енергії з територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

4) надані до 12-00 поточної доби диспетчером команди на пуск/зупинку енергоблоків на відміну від заданого графіка навантаження;

5) щоденно до 09-30 графіки імпорту/експорту електричної енергії Операторів зовнішніх перетоків по кожному зовнішньому перетоку (до 13-00 скориговані у разі необхідності зазначені величини);

6) щоденно до 10-00 прогноз споживання електричної енергії в «острові Бурштинської ТЕС»;

7) дані про стан блоків ТЕС та АЕС з «Відомостей про роботу енергосистем ОЕС України» в електронному вигляді.».

9. Розділ 3 доповнити новим підрозділом 3.1 такого змісту:

«3.1. Складання прогнозного графіка навантаження

3.1.1. На підставі ретроспективних фактичних даних щодо електроспоживання в ОЕС України, ретроспективних та прогнозних даних погоди по території України та інших факторів РСР визначає прогноз споживання брутто по ОЕС України та погоджує його з Диспетчерським центром.

3.1.2. За даними прогнозу споживання брутто по ОЕС України та «острову Бурштинської ТЕС», а також доступних сумарних пропускних спроможностей міждержавних перетинів окремо з/в «острова Бурштинської ТЕС» та з/в іншої частини ОЕС України РСР визначає погодинний обсяг необхідного покриття окремо для ОЕС України та «острова Бурштинської ТЕС».

3.1.3. РСР  на підставі визначеного погодинного обсягу необхідного покриття, заявок виробників та вимог Диспетчерського центру визначає окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії та прогнозні необхідні величини імпорту електричної енергії, а також здійснює розрахунок прогнозного графіка навантаження в такому порядку:

1) якщо заявок виробників вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття, прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії дорівнюють  доступним сумарним пропускним спроможностям міждержавних перетинів;

2) якщо заявок виробників не вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття, РСР визначає прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії шляхом зменшення їх рівнів відносно доступних сумарних пропускних спроможностей міждержавних перетинів;

3) у випадку недостатності обмеження прогнозної допустимої величини експорту електричної енергії для «острова Бурштинської ТЕС» РСР здійснює розрахунок прогнозної необхідної величини імпорту електричної енергії для «острова Бурштинської ТЕС»;

4) у випадку недостатності обмеження прогнозної допустимої величини експорту електричної енергії для іншої частини ОЕС України РСР в умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 першочергово компенсує дефіцит електричної енергії за рахунок величини різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, якщо інше не передбачене чинним законодавством України. У разі якщо використання максимально можливої величини різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не дає можливості забезпечити обсяг необхідного покриття, РСР здійснює розрахунок прогнозної необхідної величини імпорту електричної енергії для іншої частини ОЕС України.

3.1.4. Щоденно до 17-00 за три доби, що передують розрахунковій, РСР надає прогнозний графік навантаження Диспетчерському  центру та Виробникам (у частині, яка стосується цього Виробника).

3.1.5. Щоденно до 17-00 за три доби, що передують розрахунковій, РСР надає Диспетчерському  центру прогнозні допустимі величини експорту електричної енергії та прогнозні необхідні величини імпорту електричної енергії.».

У зв’язку з цим підрозділи 3.1 та 3.2 вважати підрозділами 3.2 та 3.3 відповідно.

10. Підрозділ 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

«3.2. Складання заданого графіка навантаження і виробництва електричної енергії та визначення погодинних оптових цін купівлі-продажу електроенергії на Оптовому ринку

3.2.1. На підставі ретроспективних фактичних даних щодо електроспоживання в ОЕС України, ретроспективних та прогнозних даних погоди на території України, даних заявок Постачальників електричної енергії, наданих згідно з Правилами ринку, та інших факторів РСР визначає прогноз споживання брутто по ОЕС України для складання заданого графіка навантаження.

3.2.2. За даними прогнозу споживання брутто по ОЕС України, даних Диспетчерського центру щодо графіків  експорту/імпорту електричної енергії та прогнозу споживання брутто по «острову Бурштинської ТЕС» РСР визначає погодинний обсяг необхідного покриття ОЕС України та «острову Бурштинської ТЕС».

3.2.3. РСР здійснює вибір генеруючого обладнання Виробників електричної енергії в такому порядку:

1) на підставі даних щодо використання гідроресурсів та визначеного погодинного обсягу необхідного покриття РСР здійснює попередній розподіл навантаження серед гідроелектростанцій;

2) РСР проводить оцінку можливості забезпечення решти покриття заявками Виробників електричної енергії з забезпеченням необхідної величини гарячого та холодного резерву;

3) якщо заявки Виробників електричної енергії перевищують необхідний обсяг покриття, то РСР відповідно до Правил ринку проводить вибір енергоблоків на розрахунковий період максимального покриття шляхом ранжування енергоблоків з урахуванням гарячого резерву потужності та станційних обмежень; вибір енергоблоків на інші години доби здійснюється з урахуванням заявок маневреності енергоблоків, мінімального часу простою та роботи тощо;

4) якщо заявок виробників не вистачає для забезпечення необхідного обсягу покриття або у випадку неможливості технологічного забезпечення наявним обладнанням графіків експорту/імпорту електричної енергії, РСР визначає погодинні сумарні величини потужності експорту/імпорту електричної енергії окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України та враховує ці величини при складанні заданого графіка навантаження та виробництва електричної енергії. Погодинні сумарні величини потужності експорту/імпорту електричної енергії РСР повідомляє Диспетчерському центру до 14-00 для «острова Бурштинської ТЕС» та до    15-00 для іншої частини ОЕС України, а Диспетчерський центр погоджує ці величини у заданому графіку навантаження;

5) якщо зменшення до нуля погодинних сумарних величин потужності експорту електричної енергії недостатньо для забезпечення необхідного обсягу покриття, РСР визначає погодинні величини необхідного обмеження споживання Постачальниками електричної енергії окремо для «острова Бурштинської ТЕС» та іншої частини ОЕС України та враховує ці величини при складанні заданого графіка навантаження.

3.2.4. Відповідно до вибраного згідно з пунктом 3.2.3 складу енергоблоків РСР здійснює розрахунок заданого графіка навантаження з урахуванням обмежень по електричних мережах, обладнанню електростанцій, паливу, використанню гідроресурсів та інших, що доведені до РСР.

3.2.5. На підставі заявок Виробників електричної енергії та розробленого заданого графіка навантаження РСР відповідно до Правил ринку визначає графік виробництва електричної енергії та погодинно граничну ціну системи, ціни за робочу потужність, ціни за маневреність та очікувану оптову ринкову ціну на електричну енергію.

3.2.6. РСР до 17-00 кожного дня надає Диспетчерському центру та всім Учасникам ринку інформацію відповідно до пунктів 4.1.1 та 4.1.2 ІПР.

3.2.7. РСР спільно з Диспетчерським центром при розрахунку заданого та прогнозного графіка навантаження та Диспетчерський центр при веденні режиму роботи ОЕС України забезпечують надійність і економічність роботи ОЕС України. РСР та Диспетчерський центр щоденно спільно проводять аналіз роботи ОЕС України за минулу добу.

3.2.8. У разі виникнення проблемних питань на основі проведеного аналізу згідно з пунктом 3.2.7 РСР або Диспетчерський центр інформують про це Раду ринку та НКРЕКП.».

4.2. Підрозділ 4.2 розділу 4 доповнити новим пунктом 4.2.4 такого змісту:

 «4.2.4. На п'ятий день після дня диспетчеризації РСР розміщує на сайті ДП «Енергоринок» вимоги до заданого графіка навантаження, які були надані Диспетчерським центром відповідно до пункту 2.5.3 для складання заданого графіка навантаження.».

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)