UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Захоронення та перероблення побутових відходів
Головна сторінка  /  Захоронення та перероблення побутових відходів  /  Ліцензування  /  Перелік та форми документів для отримання ліцензійверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 17.07.2017

Перелік та форми документів для отримання ліцензій

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

 

Форму заяви про отримання ліцензії та документів дивитися (скачати, заповнити, роздрукувати, у разі необхідності – зберегти) тут.

 

До заяви про отримання ліцензії додаються:

 

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

 

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

 

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох екземплярах.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ НАДАВАТИСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ

 

з захоронення побутових відходів

 

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

 

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

 

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

 

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

 

5) копія паспорту місця видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216;

 

6) копія інструкції з експлуатації полігона, складена відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування» (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

 

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

 

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, користування здобувача ліцензії на земельну ділянку та заявлені засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів або їх використання/експлуатацію на іншій законній підставі.

 

з перероблення побутових відходів

 

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

 

2) відомості про місце провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів;

 

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

 

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, що призначаються для перероблення побутових відходів;

 

5) рішення уповноваженого органу про відведення земельної ділянки під будівництво об’єкта перероблення побутових відходів або рішення уповноваженого органу про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта перероблення побутових відходів;

 

6) маршрутний опис технологічного процесу;

 

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

 

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії (ліцензіата) на заявлені засоби провадження господарської діяльності та земельну ділянку.

 

Здобувачі ліцензії, які ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1 – 4, 6 – 8.

 

Здобувачі ліцензії, які не ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1, 2, 5 – 7.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)