UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2017 року  /  НКРЕКП, Постанова від 13.07.2017 № 920 "Про затвердження Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень"версія для друку


Дата розміщення на сайті: 17.07.2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

13.07.2017                   № 920 

 

Про затвердження Порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 18836, 24418, 254 – 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 31 серпня 2012 року № 298 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1622/21934, та постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 21 «Про затвердження Інструкції з оформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01 лютого за № 209/22741.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

13.07.2017 № 920

 

Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок встановлює механізм складання уповноваженими посадовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), протоколів про адміністративні правопорушення та визначає процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, передбачених статтею 18836 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс).

1.2. При здійсненні державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг уповноважені на те посадові особи НКРЕКП, а саме Голова та члени НКРЕКП, голова комісії з перевірки дотримання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов або законодавства у відповідній сфері, керівники самостійних структурних підрозділів (далі – уповноважені посадові особи), можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення в разі:

несвоєчасного надання інформації, необхідної для виконання покладених на НКРЕКП завдань;

ненадання інформації НКРЕКП або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

невиконання або несвоєчасного виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг рішень НКРЕКП, порушення ліцензійних умов.

1.3. Від імені НКРЕКП розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени НКРЕКП.

 

2. Протокол про адміністративне правопорушення

 

2.1. При вчиненні посадовими особами суб'єктів господарювання адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 18836 Кодексу, уповноважена посадова особа згідно зі статтями 254, 256 Кодексу складає протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Факт вчинення адміністративного правопорушення встановлюється уповноваженою особою.

2.3. У разі вчинення правопорушення кількома особами протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою розбірливим почерком або оформлюються за допомогою засобів оргтехніки. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.5. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

стаття 18836 Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місце проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, з її правами і обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

2.7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмові пояснення та/або зауваження по суті вчиненого правопорушення, які вносяться до протоколу і засвідчуються її підписом.

Пояснення та/або зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі. Власноруч викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та/або зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується посадовою  особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

При наявності свідків протокол може бути підписано також і такими особами.

2.9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання протоколу протокол надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення протягом трьох днів з дня його складення.

2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол подається до  НКРЕКП  для розгляду на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання.

 

3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

 

3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається на засіданні НКРЕКП Головою та членами НКРЕКП у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання ними протоколу та інших матеріалів справи з урахуванням вимог статей 279, 280 та 281 Кодексу. Розгляд справи  про адміністративне правопорушення є правомочним, якщо на засіданні присутні не менше чотирьох членів НКРЕКП.

3.2. Організаційне забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення здійснюється секретарем з розгляду справ про адміністративні правопорушення (далі – секретар), який призначається наказом Голови НКРЕКП.

3.3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про її своєчасне сповіщення щодо місця і часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.4. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких НКРЕКП встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі протоколу та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

3.5. НКРЕКП при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

чи належить до компетенції НКРЕКП розгляд зазначеної справи;

чи належним чином оформлено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали та чи надійшли вони до НКРЕКП;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників та захисника.

3.6. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу НКРЕКП, яка розглядає зазначену справу.

3.7. Головуючий на засіданні НКРЕКП оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

3.8. НКРЕКП при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна зазначена особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.9. При прийнятті рішення про накладення адміністративного стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, згідно зі статтями  34 – 35 Кодексу.

3.10. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення.

3.11. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення складається протокол, в якому зазначаються:

дата і місце засідання;

повне найменування НКРЕКП;

прізвище та ініціали головуючого та членів НКРЕКП, присутніх на засіданні, та наявність кворуму;

прізвище та ініціали секретаря;

зміст справи, що розглядається;

відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні і секретарем.

 

4. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

 

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, НКРЕКП приймає рішення у справі, яке оформлюється постановою:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу.

4.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (далі – постанова) повинні містити:

повне найменування НКРЕКП;

дату розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також інші дані, якщо вони відомі НКРЕКП, які ідентифікують особу чи можуть сприяти примусовому виконанню постанови (дата народження, місце роботи тощо);

опис обставин, установлених при розгляді справи;

посилання на статтю 18836 Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прийняте у справі рішення, а також інформацію про право оскарження постанови в порядку та у строк, визначені статтями 288, 289 Кодексу;

дату набрання постановою законної сили;

строк пред'явлення постанови до виконання.

Постанова приймається простою більшістю членів НКРЕКП, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем.

4.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4.4. Копія постанови протягом трьох днів з дня її оголошення вручається або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення особі, щодо якої її винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і проставляється підпис особи, притягнутої до адміністративної відповідальності.

У разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

 

5. Оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення

 

5.1. Постанову може бути оскаржено до суду особою, щодо якої її винесено, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими Кодексом.

5.2. Скарга на постанову може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Особа у разі оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення  протягом п’яти днів повідомляє НКРЕКП про оскарження цієї постанови.

5.3. Постанова НКРЕКП про накладення адміністративного стягнення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

 

6. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

 

6.1. Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами, які притягуються до адміністративної відповідальності.

6.2. Постанова підлягає виконанню з дня набрання нею законної сили після закінчення строку оскарження. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення ця постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження.

6.3. Контроль за своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється НКРЕКП.

6.4. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Сума штрафів, накладених за вчинення адміністративного правопорушення, зараховується до Державного бюджету України.

6.5. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов'язаний надати копію платіжного документа про сплату штрафу до НКРЕКП.

При отриманні копії платіжного документа про сплату порушником штрафу до постанови вноситься запис про її виконання (зазначаються назва та реквізити документа, що підтверджує сплату, установа банку, що його видала, сума) та додається оригінал квитанції (іншого платіжного документа), який підшивається до справи.

6.6. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу, постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження за підписом Голови НКРЕКП (або члена НКРЕКП, на якого покладено виконання його обов'язків) надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з порушника стягуються подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові про стягнення штрафу, та витрати на облік правопорушень, розмір яких визначається Кабінетом Міністрів України.

6.7. Постанова про накладення адміністративного стягнення не підлягає виконанню у випадках, передбачених статтею 303 Кодексу.

6.8. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

 

7. Оформлення та облік матеріалів у справах про адміністративні правопорушення

 

7.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує секретар.

7.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складення реєструється секретарем у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою НКРЕКП. Крім того, у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення робиться відмітка про вручення другого примірника протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Протоколу присвоюється реєстраційний номер.

7.3. Винесені постанови реєструються секретарем у журналі реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 5). Журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення має бути пронумерований, прошнурований, засвідчений підписом Голови НКРЕКП та скріплений гербовою печаткою. Облік постанов проводиться окремо в межах кожного календарного року. Постанові присвоюється реєстраційний номер.

7.4. У день реєстрації постанови її оригінал долучається до справи про адміністративне правопорушення.

7.5. Закрита справа про адміністративне правопорушення разом з описом документів, що є у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6), прошнуровується, засвідчується підписом Голови НКРЕКП, скріплюється гербовою печаткою та здається на зберігання до архіву НКРЕКП.

7.6. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві НКРЕКП протягом трьох років.

 

Директор Юридичного департаменту             С.Терещенко

 

Додатки 1-6 до Порядку див. тут.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)