UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент ліцензійного контролюверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 04.04.2017

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

______________ Д.Вовк 

«06» лютого 2017 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент ліцензійного контролю

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент ліцензійного контролю (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який діє відповідно до цього Положення та безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до Розподілу функціональних обов’язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату НКРЕКП.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про ліцензування видів господарської діяльності», іншими законами України, які стосуються діяльності НКРЕКП та необхідні для виконання функціональних обов’язків Департаменту, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, актами міністерств та відомств, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом НКРЕКП, постановами та розпорядженнями НКРЕКП, наказами Голови НКРЕКП, а також цим Положенням.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг;

1.4.2 управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності;

1.4.3 сектор територіальних підрозділів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 участь у забезпеченні нормативно-правового регулювання, в частині здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

2.1.2 забезпечення здійснення НКРЕКП державного контролю та застосування заходів впливу;

2.1.3 участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами, шляхом організації проведення планових та позапланових перевірок за дотриманям ліцензіатами НКРЕКП вимог законодавства та ліцензійних умов.

 

3. Функції

 

3.1. Для забезпечення ефективного виконання НКРЕКП завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Департамент, відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

3.1.1 розробляє проекти нормативно-правових актів, зокрема, порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних умов;

3.1.2 приймає участь у розробленні порядків (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;

3.1.3 приймає участь у розробленні форм звітностей суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та порядку їх подання;

3.1.4 приймає участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП встановлення обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.5 приймає участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП контролю за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.6 забезпечує здійснення НКРЕКП контролю додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

3.1.7 забезпечує розгляд НКРЕКП справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду забезпечує підготовку рішень до засідань НКРЕКП про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

3.1.8 приймає участь у забезпеченні здійснення НКРЕКП захисту прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розглядає звернення таких споживачів з метою врегулювання спорів, надає роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП в частині здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

3.1.9 забезпечує здійснення моніторингу дотримання ліцензіатами порядків (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;

3.1.10 здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності територіальних органів НКРЕКП, в частині проведення планових та позапланових перевірок;

3.1.11 здійснює контроль за дотриманням Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями законодавства у процесі ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг;

3.1.12 готує пропозиції щодо вдосконалення системи звітності ліцензіатів НКРЕКП з метою оперативного вирішення покладених на НКРЕКП завдань;

3.1.13 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

3.1.14 аналізує та узагальнює інформацію, отриману від територіальних органів НКРЕКП, а також безпосередньо від ліцензіатів, щодо усунення порушень законодавства та ліцензійних умов;

3.1.15 розробляє річний план здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів;

3.1.16 здійснює аналіз порушень суб’єктами господарювання законодавства та ліцензійних умов з метою створення умов для запобігання виникненню найбільш характерних із них у подальшому;

3.1.17 розробляє пропозиції щодо удосконалення системи державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

3.1.18 узагальнює інформацію територіальних органів НКРЕКП щодо надання ліцензіатами звітності;

3.1.19 розглядає звернення від органів влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує роз’яснення суб’єктам господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо застосування та виконання нормативно-правових актів з питань державного контролю та відповіді на запити народних депутатів Верховної Ради України, АР Крим, депутатів місцевих та обласних рад, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян;

3.1.20 готує пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників територіальних органів НКРЕКП та бере участь у проведенні відповідних навчальних заходів, селекторних нарад;

3.1.21 веде діловодство;

3.1.22 бере участь у підготовці річного звіту НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

3.1.23 виконує доручення Голови,членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.24 виконує інші визначені НКРЕКП функції та повноваження.

 

4. Права

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 за дорученням Голови та/або членів НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях в межах наданих повноважень з питань, що належать до її компетенції;

4.1.2 залучати в установленому порядку фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень за погодженням з Головою НКРЕКП;

4.1.3 одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент обов’язків;

4.1.4 опрацьовувати документи, які мають гриф «Для службового користування»;

4.1.5 за рішеням НКРЕКП проводити та брати участь в перевірках за дотриманням ліцензіатами законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг;

4.1.6 за рішеням НКРЕКП проводити та брати участь у здійснені перевірок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, з питання дотримання законодавства здійснення процесу ліцензування діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг;

4.1.7 брати участь у засіданнях та нарадах НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.8 готувати пропозиції щодо покращення організації роботи Департаменту, територіальних органів НКРЕКП та НКРЕКП в цілому.

4.2 Покладення на Департамент завдань не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються повноважень Департаменту не допускається.

 

5. Керівництво

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з вищою освітою відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора Департаменту (далі - Заступник), заступника директора департаменту – начальника управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності Департаменту.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, розподіляє обов’язки та визначає ступінь відповідальності Заступника, керівників структурних підрозділів у складі Департаменту, очолює та контролює їх роботу;

5.5.2 здійснює координацію діяльності Департаменту щодо здійснення НКРЕКП державного контролю;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені строки завдань і доручень Голови та членів НКРЕКП;

5.5.4 бере участь у засіданнях НКРЕКП;

5.5.5 подає пропозиції щодо зміни структури Департаменту та територіальних органів в НКРЕКП, заохочень, переміщення та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.6 визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників Департаменту та територіальних органів НКРЕКП у частині здійснення заходів державного контролю діяльності ліцензіатів, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи;

5.5.7 вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід;

5.5.8 здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема з урахуванням міжнародних договорів, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.9 спрямовує, координує та контролює діяльність територіальних органів НКРЕКП;

5.5.10 погоджує положення територіальних органів НКРЕКП та посадові інструкції працівників територіальних органів НКРЕКП;

5.5.11 опрацьовує документи, які мають гриф «Для службового користування» у разі отримання відповідного дозволу за напрямами діяльності Департаменту;

5.5.12 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення працівника Департаменту з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.14 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку НКРЕКП, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов`язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг Департаменту, а у разі його відсутності – заступник директора департаменту – начальник управління методологічного забезпечення та моніторингу звітності Департаменту в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

5.8. У разі порушення законодавства про державну службу невиконання чи неналежне виконання покладених на директора Департаменту завдань та функцій, відповідно до цього Положення, перевищення своїх повноважень, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, тощо, а також правил внутрішнього службового розпорядку, протипожежного захисту, техніки безпеки, виробничої санітарії директор Департаменту несе відповідальність в межах і в порядку, передбаченому законодавством України.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання або невиконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, у інших випадках, відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Заступник директора департаменту- начальник управління ліцензійного

контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг

Департаменту ліцензійного контролю                                                                                      Я.Зеленюк

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)