UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Сектор аналітично-організаційної роботиверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.20170

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

__________ С.В. Христюк

«03» січня 2017 року

 

 

положення

про Сектор аналітично-організаційної роботи

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор аналітично-організаційної роботи (далі – Сектор), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а саме: «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про електроенергетику», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопосточання», «Про природні монополії», «Про запобігання корупції», іншими законами України, нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

1.3. Сектор здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями і громадянами України.

1.4. Робота Сектору проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

 

2. Основні завдання Сектору

 

2.1. Основними завданнями Сектору є:

2.1.1 здійснення аналітично-організаційної роботи, спрямованої на підвищення ефективності взаємодії між керівництвом та структурними підрозділами НКРЕКП;

2.1.2 забезпечення організаційної діяльності НКРЕКП на основі використання сучасної комп'ютерної техніки, автоматизованої технології роботи з документами і скорочення кількості документів в управлінській діяльності;

2.1.3 впровадження інноваційних підходів до аналізу та опрацювання вхідної кореспонденції, з метою прискорення проходження документів між структурними підрозділами, повного, всебічного розгляду та опрацювання листів і звернень, ефективної співпраці з органами виконавчої влади, організаціями та громадянами України.

 

3. Функції Сектору

 

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 одержує необхідні для Голови НКРЕКП відомості від структурних підрозділів або відповідальних виконавців;

3.1.2 здійснює підготовку аналітичних, інформаційних, довідкових і інших матеріалів з питань діяльності НКРЕКП за дорученням Голови НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.3 контролює своєчасність виконання усних та письмових розпоряджень Голови НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.4 сприяє ефективній співпраці структурних підрозділів НКРЕКП з зацікавленими підрозділами інших органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями щодо проведення спільних нарад, робочих зустрічей тощо;

3.1.5 повідомляє відповідальних виконавців та контролює терміни підготовки необхідних документів і матеріалів до нарад в Кабінеті Міністрів України, Комітетах ВРУ та інших органах виконавчої влади, а також до зустрічей з представниками галузі та громадськістю;

3.1.6 координує організаційні заходи щодо зустрічей Голови НКРЕКП з представниками міжнародних інституцій;

3.1.7 за безпосереднім дорученням Голови НКРЕКП вивчає, аналізує та розписує кореспонденцію, що надходить на його ім’я;

3.1.8 здійснює контроль за виконанням резолюцій Голови НКРЕКП;

3.1.9 за необхідності повертає документи виконавцям та надає роз’яснення щодо усунення недоліків у підготовці документів;

3.1.10 координує роботу спеціалістів НКРЕКП, відповідальних за діловодство, надаючи їм консультативну та практичну допомогу в організації належного процесу документообігу (вхідна та вихідна кореспонденція);

3.1.11 займається підготовкою і організацією нарад, які проводить Голова НКРЕКП та керівник апарату НКРЕКП;

3.1.12 забезпечує вирішення усіх організаційних питань, що пов'язані з участю Голови НКРЕКП у заходах, що проводяться іншими органами виконавчої влади;

3.1.13 надає довідкову інформацію з питань, що належать до компетенції НКРЕКП особисто і по телефону;

3.1.14 контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я Голови НКРЕКП;

3.1.15 здійснює підготовку проектів наказів і доручень Голови з питань, які належать до компетенції Сектора;

3.1.16 виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень;

3.1.17. проводить іншу роботу у межах затверджених посадових обов’язків, пов’язану із застосуванням законодавчих та нормативних актів, розпоряджень і наказів НКРЕКП.

 

4. Права Сектору

 

4.1. Сектор, здійснюючи повноваження державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має право:

4.1.1 представляти НКРЕКП за дорученням Голови НКРЕКП в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Сектору;

4.1.2 забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються роботи керівництва,

4.1.3 вести особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Сектору;

4.1.4 візувати окремі документи у межах компетенції Сектору;

4.1.5 за безпосереднім дорученням Голови НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП давати завдання керівникам структурних підрозділів та здійснювати контроль за їх виконанням;

4.1.6 здійснювати запити та отримувати від структурних підрозділів необхідну інформацію та матеріали, які потрібні для виконання завдань покладених на Сектор, а також пояснень про причини затримки виконання завдань чи доручень Голови НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

4.1.7 використовувати отриману інформацію та інші дані від державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у встановленому порядку;

4.1.8 залучати до роботи, за згодою керівництва НКРЕКП, співробітників інших структурних підрозділів, для належного виконання поставлених завдань;

4.1.9 проводити та брати участь у нарадах, робочих зустрічах по питаннях, які відносяться до компетенції Сектору;

4.1.10 вносити пропозиції керівництву НКРЕКП щодо вдосконалення роботи Сектору;

4.2 Покладання на Сектор завдань, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань Сектору, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду завідувача Сектору, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Завідувач Сектору у своїй роботі:

5.4.1 організовує планування роботи Сектору та забезпечує виконання покладених на сектор завдань і функцій;

5.4.2 вносить пропозиції керівнику апарату НКРЕКП щодо оптимізації роботи  Сектору, його структури та розподілу навантаження ;

5.4.3 застосовує заходи щодо стягнення та заохочення працівників Сектору ;

5.4.4 визначає розподіл обов’язків між працівниками Сектору, координує та контролює їх діяльність;

5.4.5 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Сектору;

5.4.6 підписує акти передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.4.7 вносить на затвердження керівнику апарату НКРЕКП посадові інструкції працівників Сектору;

5.4.8 забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання з корупції;

5.4.9 здійснює інші функції, передбачені законодавством та Положенням про Сектор;

5.4.10 бере участь у зборах трудового колективу НКРЕКП.

5.5. Завідувач Сектору здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.6. У разі відсутності завідувача Сектору (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує головний спеціаліст Сектору, відповідно до наказу керівника апарату НКРЕКП та в межах визначених повноважень. На цей період головний спеціаліст Сектору несе цілковиту відповідальність за керівництво Сектором.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Завідувач та працівники Сектору несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця і обмежень, пов'язаних з прийомом на державну службу та її проходженням відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".

6.2. Кожен працівник Сектору несе персональну відповідальність за належне виконання завдань та функцій, які покладені особисто на нього. При цьому ступінь відповідальності встановлюється відповідно до посадової інструкції співробітника Сектору.

6.3. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність згідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Сектор у своїй діяльності взаємодіє з структурними підрозділами НКРЕКП, а саме

- з Управлінням адміністративної діяльності - з питань належного опрацювання та проходження вхідної кореспонденції між структурними підрозділами НКРЕКП, контролю за якістю опрацювання та термінами підготовки вихідних листів, підвищення ефективності роботи та встановлення єдиних підходів до обробки вхідної та вихідної кореспонденції;

- з Сектором контролю за виконавською дисципліною - з питань контролю, прискорення опрацювання документів з контрольним терміном виконання, термінових доручень Голови НКРЕКП;

- з Відділом інформації та комунікацій з громадськістю - з питань опрацювання та надання інформації на запити ЗМІ щодо діяльності НКРЕКП, при підготовці інформаційних матеріалів, відео-коментарів та інше;

- з Департаментом стратегічного розвитку та планування - з питань координації та організації зустрічей Голови НКРЕКП, структурних підрозділів НКРЕКП з представниками міжнародних інституцій;

7.2. Для належного та вчасного виконання завдань та функцій, які передбачені цим Положенням, Сектор взаємодіє з усіма структурними підрозділами НКРЕКП.

 

Завідувач Сектору аналітично-організаційної роботи                                                І.М. Марченко

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)