UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Відділ інформації та комунікацій з громадськістюверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________С.В. Христюк

«03» січня 2017 року 

 

 

положення

про Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ інформації та комунікацій з громадськістю (далі - Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику апарату НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Законом України «Про запобігання корупції», Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами та розпорядженнями НКРЕКП, наказами керівника апарату НКРЕКП, правилами внутрішнього службового розпорядку, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Відділу проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Відділу входить інформаційно-видавничий сектор.

 

2. Основні завдання Відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1 інформування громадськості про діяльність НКРЕКП;

2.1.2 сприяння прозорості і відкритості діяльності НКРЕКП;

2.1.3 сприяння висвітленню діяльності НКРЕКП у засобах масової інформації (ЗМІ) та інформаційних інтернет-ресурсах, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів;

2.1.4 організація та проведення заходів для ЗМІ (прес-конференції, брифінги тощо);

2.1.5 сприяння формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності НКРЕКП з основних напрямів державної політики;

2.1.6 сприяння залученню громадськості до процесу формування і реалізації державної політики у сфері діяльності НКРЕКП;

2.1.7 ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, розміщення інформації за поданням структурних підрозділів та адміністрування сайту;

2.1.8 організація видання щомісячного офіційного друкованого засобу масової інформації – «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП»;

2.1.9 супроводження постанов НКРЕКП до офіційної публікації в газеті «Урядовий кур’єр».

2.1.10 проведення у встановленому законодавством порядку видавничої діяльності.

 

3. Функції Відділу

 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

3.1.1 систематичне інформування ЗМІ та громадськості про діяльність НКРЕКП;

3.1.2 підготовку і розповсюдження інформаційних матеріалів, прес-релізів та інших повідомлень (в електронному вигляді шляхом розсилки електронною поштою);

3.1.3 планування, організацію і проведення прес-конференцій, брифінгів та інтерв'ю;

3.1.4 координацію роботи структурних підрозділів НКРЕКП на територіях з регіональними ЗМІ;

3.1.5 здійснення постійного моніторингу публікацій ЗМІ та інтернет- ресурсів, що стосуються діяльності НКРЕКП;

3.1.6 організацію висвітлення діяльності НКРЕКП у ЗМІ;

3.1.7 ведення бази ЗМІ, які взаємодіють з НКРЕКП та висвітлюють її діяльність;

3.1.8 публікування відповідей/роз`яснень на актуальні запитання громадян, організацій та установ;

3.1.9 організацію публікацій оголошень та інших матеріалів в ЗМІ;

3.1.10 ведення офіційного веб-сайту НКРЕКП, розміщення інформації за поданням структурних підрозділів та адміністрування;

3.1.11 постійне оновлення рубрики «Новини» веб-сайту НКРЕКП;

3.1.12 оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП порядків денних та матеріалів до них, результатів засідань НКРЕКП у формі відкритих слухань;

3.1.13. оприлюднення на веб-сайті проектів постанов НКРЕКП з ознаками регуляторних актів;

3.1.14 оприлюднення на веб-сайті річних звітів про результати діяльності НКРЕКП та звітів про використання коштів;

3.1.15 оприлюднення на веб-сайті рішень (постанов та розпоряджень) НКРЕКП;

3.1.16 адміністрування Форуму НКРЕКП в мережі Інтернет;

3.1.17 адміністрування та наповнення інформацією сторінок НКРЕКП у соціальних мережах Facebook і Twitter;

3.1.18 адміністрування та наповнення відеоматеріалами каналу НКРЕКП інтернет-ресурсу YouTube;

3.1.19 розміщення презентацій та документів з різних тематик на інтернет-ресурсі SlideShare;

3.1.20 сприяння представникам ЗМІ у здійсненні ними службових обов'язків щодо інформування про діяльність НКРЕКП;

3.1.21 інформування ЗМІ про публічні заходи, які планує НКРЕКП;

3.1.22 участь в організації прямих телефонних ліній («гарячих» ліній) Голови та членів НКРЕКП;

3.1.23 організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради при НКРЕКП;

3.1.24 забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради на офіційному веб-сайті НКРЕКП;

3.1.25 участь в організації консультацій з громадськістю (публічних громадських обговорень, вивчення громадської думки);

3.1.26 співпрацю з об'єднаннями громадян, громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.1.27 підготовку та супроводження щорічного плану проведення консультацій з громадськістю;

3.1.28 ведення електронного (файлового) фото/відео/аудіо архіву про діяльність НКРЕКП («Foto_pr»);

3.1.29 ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів) - «Norm_Akt»;

3.1.30 організацію видання щомісячного офіційного друкованого засобу масової інформації – «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП»;

3.1.31 супроводження постанов НКРЕКП до офіційної публікації в газеті «Урядовий кур’єр»;

3.1.32 інформаційну підтримку та оновлення інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство» Верховної Ради України (виконання відповідних угод про інформаційне співробітництво);

3.1.33 ведення телефонного довідника НКРЕКП (в електронному вигляді);

3.1.34 виконання іншої роботи, пов’язаної із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Відділу

 

4.1. Відділ має право:

4.1.1 вносити пропозиції на розгляд Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП і брати участь у розробці заходів, спрямованих на виконання основних завдань, поліпшення умов праці, підвищення ефективності роботи;

4.1.2 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4.1.3 одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів НКРЕКП інформацію про заплановані та проведені заходи для висвітлення діяльності НКРЕКП;

4.1.4 користуватися необхідними для роботи технічними засобами для аудіо-, відеозапису та фотозйомки;

4.1.5 за дорученням керівництва НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Відділу, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Відділу має заступника начальника Відділу (далі - заступник). Начальник Відділу розподіляє обов’язки між заступником та завідувачем інформаційно-видавничого сектору Відділу, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Відділу:

5.5.1 організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі.

5.5.2 у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію вимог щодо збереження державної таємниці; здійснює роботу з документами з грифом обмеження «Для службового користування».

5.5.3 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Відділу.

5.5.4 організовує разом з Управлінням роботи з персоналом роботу щодо підбору, переміщення кадрів Відділу, підвищення їх кваліфікації;

5.5.5 готує керівнику апарату НКРЕКП подання про присвоєння їм достроково чергових рангів державних службовців, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

5.5.6 розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.5.7 за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП здійснює представництво в інших державних органах, на підприємствах, в організаціях і установах, громадських організаціях з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.5.8 погоджує питання щодо надання працівникам відпусток (у т.ч. без збереження заробітної плати), інших днів відпочинку відповідно до законодавства України;

5.5.9 у межах своєї компетенції дає працівникам Відділу доручення, обов’язкові для виконання;

5.5.10 погоджує і візує документи з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.5.11 погоджує Положення про інформаційно-видавничий сектор.

5.5.12 визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність;

5.5.13 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.5.14 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.15 забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.16 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Відділу здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Відділу (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Відділу. У разі відсутності начальника Відділу та заступника, обов’язки начальника Відділу виконує завідувач інформаційно-видавничого сектору в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Відділу відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Відділ у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП під час виконання функцій, передбачених цим Положенням, а саме:

7.1.1 організації прес-конференцій, брифінгів, інтерв`ю щодо надання представникам ЗМІ роз`яснень, проведення інформаційних кампаній, розміщення інформації на офіційному веб-сайті НКРЕКП, адміністрування Форуму НКРЕКП, консультацій з громадськістю та в рамках співпраці з Громадською радою при НКРЕКП;

7.1.2 координації роботи територіальних структурних підрозділів НКРЕКП з регіональними ЗМІ;

7.1.3 отримання від структурних підрозділів електронних версій постанов, розпоряджень, наказів, листів для ведення бази електронних версій рішень НКРЕКП (постанов, розпоряджень, наказів, окремих листів), видання «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» та для офіційного публікування в газеті «Урядовий кур’єр» тощо;

7.1.4 оновлення в центральному апараті та територіальних структурних підрозділах НКРЕКП інформаційно-правових систем «Ліга:Закон» і «Законодавство» та інших питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

Начальник Відділу інформації та комунікацій з громадськістю                                  І.Слободянюк

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)