UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління інноваційних технологійверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

___________ С.В. Христюк

«03» січня 2017 року

 

 

Положення

про Управління інноваційних технологій 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління інноваційних технологій (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується керівнику державної служби НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Метою діяльності Управління є розгляд та надання висновків щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП, розробка та затвердження нормативно-правових актів щодо здійснення комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на Оптовому та роздрібному ринках електричної енергії, а також організація впровадження та підтримки сучасних інформаційних технологій та технічного захисту інформації в НКРЕКП в межах компетенції Управління.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постановами і розпорядженнями НКРЕКП, наказами та розпорядженнями Голови НКРЕКП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Управління у своєму складі має:

1.4.1 відділ нормативного забезпечення автоматизованих систем;

1.4.2 відділ адміністрування баз даних та компютерного забезпечення;

1.4.3 сектор захисту інформації.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 розгляд та надання висновків щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП у частині заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення;

2.1.2 участь у розробці Кодексу комерційного обліку електричної енергії, інших нормативно-правових актів з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії та підготовка матеріалів для їх розгляду та затвердження НКРЕКП;

2.1.3 участь у визначенні вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, підготовка матеріалів щодо їх розгляду та затвердження НКРЕКП;

2.1.4 підготовка роз'яснень в межах компетенції НКРЕКП щодо питань використання новітніх інноваційних технологій на енергетичних ринках;

2.1.5 забезпечення розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, державних та інших підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування що стосуються питань інноваційних технологій, комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на енергетичних ринках;

2.1.6 адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП, баз та реєстрів даних НКРЕКП, у тому числі загальнодержавного реєстру ліцензіатів;

2.1.7 підтримка та обслуговування інформаційної системи НКРЕКП;

2.1.8 розробка правил користування комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП, контроль за їх виконанням;

2.1.9 технічний захист інформації, контроль за станом захищеності електронної інформації на серверах та комп’ютерах мережі НКРЕКП;

2.1.10 розвиток структури інформаційної системи, впровадження, технічне забезпечення і супровід сучасних інформаційних технологій в діяльності НКРЕКП.

 

3. Функції

 

3.1 Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розглядає та надає висновки щодо інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕКП у частині заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, інформаційних технологій, систем зв'язку і телекомунікацій, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення;

3.1.2 бере участь у розгляді проектів розвитку, а також розглядає питання впровадження інноваційних технологій у ліцензіатів НКРЕКП, створення інформаційних систем енергетичних ринків;

3.1.3 здійснює розробку нормативної бази щодо здійснення комерційного обліку електричної енергії, інших нормативно-правових актів з питань обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії;

3.1.4 розглядає питання впровадження новітніх інноваційних технологій у ліцензіатів НКРЕКП та надає відповідні висновки;

3.1.5 готує пропозиції щодо вимог до надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії для їх розгляду та затвердження НКРЕКП;

3.1.6 опрацьовує нормативні документи з питань впровадження інноваційних технологій в енергетиці та готує до них пропозиції та зауваження;

3.1.7 здійснює аналіз пропозицій та документів, що надходять до НКРЕКП з питань інноваційних технологій та готує відповіді на них, роз'яснення в межах компетенції НКРЕКП;

3.1.8 забезпечує розгляд звернень громадян, громадських об’єднань, державних та інших підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, що стосуються питань інноваційних технологій, зокрема, питань комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, заходів по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії, впровадження та розвитку автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування, модернізації, реконструкції, технічного переоснащення пристроїв релейного захисту та автоматики, засобів диспечерсько-технологічного управління, систем обліку електроенергії та приладів вимірювання інших технічних питань;

3.1.9 забезпечує підтримку нормального функціонування комп'ютерної мережі та інформаційної системи НКРЕКП;

3.1.10 контролює виконання правил користування комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП;

3.1.11 здійснює планування розвитку та розподілення ресурсів мережі з урахуванням поточної та перспективної мережевої активності;

3.1.12 здійснює заходи щодо технічного захисту інформації в НКРЕКП;

3.1.13 готує та проводить організаційно-технічні заходи для забезпечення захисту комп’ютерної мережі від несанкціонованого доступу (в т.ч. з мережі Internet), антивірусного захисту комп’ютерної мережі НКРЕКП, виявлення і блокування атак несанкціонованого доступу;

3.1.14 здійснює контроль за станом захищеності електронної інформації на серверах та комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.15 розробляє вимоги щодо функціонування електронної інформації  в  комп’ютерній мережі НКРЕКП та контролює виконання цих вимог;

3.1.16 забезпечує структурні підрозділи НКРЕКП доступом до інформаційних ресурсів комп’ютерної  мережі НКРЕКП, здійснює контроль за виконанням користувачами встановленого режиму доступу до інформаційних ресурсів НКРЕКП;

3.1.17 організовує резервне збереження електронної інформації в комп’ютерній мережі НКРЕКП;

3.1.18 проводить архівування, ведення баз даних логування;

3.1.19 здійснює адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП, баз та реєстрів даних НКРЕКП, у тому числі загальнодержавного реєстру ліцензіатів;

3.1.20 забезпечує виконання заходів із підтримки та обслуговування зовнішнього каналу зв'язку з глобальною мережею Інтернет;

3.1.21 вирішує технічні проблеми взаємодії з інформаційними системами та відповідними службами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних органів, а також  з інформаційними системами, які забезпечують діяльність ринків електроенергії та газу;

3.1.22 здійснює облік комп'ютерного обладнання;

3.1.23 організовує ремонт та супроводження апаратних засобів, надання заявок на закупівлю витратних матеріалів;

3.1.24 забезпечує зберігання комп'ютерної техніки та комп’ютерного обладнання;

3.1.25 бере участь у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України, зобов’язань НКРЕКП, підготовці пропозицій з цих питань в межах наданих повноважень;

3.1.26 бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.27 бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, що проводяться при сприянні міжнародних організацій;

3.1.28 бере участь у реалізації державної політики стосовно державної таємниці в межах своєї компетенції;

3.1.29 бере участь у забезпеченні виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП в межах визначених повноважень.

 

4. Права

 

4.1. Управління інноваційних технологій в особі начальника Управління має право:

4.1.1 представляти НКРЕКП в органах виконавчої влади та інших державних органах з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.2 у процесі виконання покладених на Управління завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

4.1.3 отримувати від працівників всіх підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на Управління;

4.1.4 надавати керівництву НКРЕКП пропозиції щодо призупинення процесу обробки інформації, заборони обробки, зміни режимів обробки тощо у випадку виявлення порушень політики безпеки або у випадку виникнення реальної загрози порушення безпеки. Проводити, за дорученням Голови НКРЕКП та/або керівника державної служби НКРЕКП, службові розслідування у цих випадках.

4.2. Вимоги Управління, в межах його компетенції, зокрема, щодо виконання заходів із захисту інформації та правил користування комп`ютерною технікою та програмним забезпеченням в НКРЕКП, є обов`язковими для усіх підрозділів НКРЕКП.

 

5. Керівництво 

 

5.1. Управління інноваційних технологій очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби НКРЕКП згідно з чинним законодавством. 

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або з досвідом роботи в органах місцевого самоврядування, або має досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. У разі відсутності начальника Управління його функції та обов'язки виконує заступник начальника Управління-начальник відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем (далі-заступник начальника Управління-начальник відділу) в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

5.4 У разі відсутності заступника начальника Управління-начальника відділу його функції та обов'язки виконує начальник відділу адміністрування баз даних та комп’ютерного забезпечення в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 керує Управлінням, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює їх роботу;

5.5.2 здійснює заходи в межах компетенції Управління, закріплених за Управлінням показників;

5.5.3 визначає ступінь відповідальності заступника начальника Управління-начальника відділу, керівників підрозділів у складі Управління, погоджує посадові інструкції працівників Управління;

5.5.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

5.5.5 підписує та візує документи у межах своєї компетенції;

5.5.6 повертає виконавцям документи та вимагає їх доопрацювання у випадку порушення встановлених вимог;

5.5.7 надає пропозиції Голові НКРЕКП та керівнику державної служби НКРЕКП щодо призначення, переміщення, звільнення працівників Управління, їх заохочення та стягнення;

5.5.8 у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності Управління;

5.5.9 контролює процеси реалізації державної політики, що входить до компетенції Управління, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів НКРЕКП у межах затверджених посадових обов’язків;

5.5.10 організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних та інших підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції Управління;

5.5.11 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими підрозділами органів державної влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються Управління;

5.5.12 забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності Управління відповідно до чинного законодавства;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби, запобігання та боротьби з корупцією;

5.5.14 несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Управління функцій;

5.5.15 організовує та забезпечує виконання в установлені строки доручень Голови і Членів НКРЕКП та керівника державної служби НКРЕКП;

5.5.16 організовує роботу з підтримки та розвитку інформаційної системи НКРЕКП;

5.5.17 організовує роботу з розробки нормативної бази щодо здійснення комерційного обліку електричної енергії та інформаційного обміну на ринку електричної енергії, організовує впровадження, забезпечення і супроводження сучасних інноваційних технологій в діяльності НКРЕКП та її апарату.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво Управлінням та відповідає за його роботу.

5.7. Начальник Управління здійснює роботу з документами, які мають гриф обмеження "Для службового користування", "Таємно" та "Цілком таємно".

5.8. Начальник Управління має права і обов’язки відповідно до Закону України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", цього Положення та інших нормативно-правових актів.

 

6. Відповідальність 

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових (робочих) завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав.

6.2. Начальник та працівники Управління, які є державними службовцями відповідають за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

6.3. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами 

 

Управління у своїй практичній роботі будує взаємини з іншими структурними підрозділами НКРЕКП на основі принципів ділового співробітництва, спрямованого на успішне виконання основних завдань НКРЕКП.

 

Начальник Управління інноваційних технологій                                                          В.Попович

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)