UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходамиверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

______________ Д.Вовк

«06 » лютого 2017 року

 

 

положення

про Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Регламентом НКРЕКП, затвердженого Постановою НКРЕКП від 06.12.2016 № 2133, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП. 

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами;

1.4.2 відділ моніторингу стану ринків поводження з побутовими відходами.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.2 розроблення нормативно-правових актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.3 забезпечення діяльності НКРЕКП щодо регулювання відносин підприємств, установ та інших суб’єктів господарювання та споживачів у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.4 підготовки пропозицій та участь у здійсненні заходів щодо ефективного регулювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів, а також щодо обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у вище зазначеній сфері з метою забезпечення ефективного функціонування відповідної галузі;

2.1.5 сприяння забезпеченню самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.6 здійснення моніторингу та аналіз ринків у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

2.1.7 здійснення аналізу технічного рівня та ефективності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн з урахуванням особливостей і потреб України;

2.1.8 здійснення підготовки технічних вимог та організації проведення аналітичних досліджень у сферах перероблення та захоронення побутових відходів.

 

3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере участь у здійсненні державного регулювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.2 розробляє проекти порядків (методик) формування, встановлення цін (тарифів) та проекти порядків формування інвестиційних програм у сферах перероблення та захоронення побутових відходів для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, вживає необхідних заходів для подальшого їх впровадження;

3.1.3 здійснює розрахунок для суб’єктів господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.4 здійснює розгляд інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових;

3.1.5 здійснює контроль за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах захоронення та перероблення інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.6 здійснює відбір та формування основних критеріїв оцінки економічної обґрунтованості і соціальної прийнятності рівнів тарифів за перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.7 розробляє алгоритм, за яким обиратимуться способи та прийоми аналізу і прогнозування рівнів тарифів в цілому та окремих складових тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.8 здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сфері перероблення та захоронення побутових відходів зі стану природної монополії і заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках;

3.1.9 готує роз’яснення суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках щодо застосування нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.10 здійснює відбір та формування системи основних характеристик, фінансових показників, кількісних та якісних показників стану та ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

3.1.11 складає та веде галузевий реєстр суб’єктів природних монополій у сфері захоронення побутових відходів;

3.1.12 розглядає звернення та запити народних депутатів України від державних органів, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань перероблення та захоронення побутових відходів, що належать до компетенції Управління, та готує за ними проекти відповідей;

3.1.13 бере участь в організації та проведенні міжнародних зустрічей, нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до реалізації інвестиційної політики і технічного розвитку та регулювання відносин у сферах перероблення та захоронення побутових відходів за дорученням керівництва, готує відповідні матеріали;

3.1.14 надає консультативну допомогу територіальним структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.15 бере участь, у межах компетенції, у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, підготовці проектів листів на міністерства та відомства з питань, що належать до сфер перероблення та захоронення побутових відходів;

3.1.16 бере участь, у межах компетенції, у розробці нормативно-правових актів та інших документів НКРЕКП;

3.1.17 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 за дорученням керівництва представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції;

4.1.2 одержувати від інших структурних підрозділів центрального апарату НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління обов’язків;

4.1.3 одержувати в державних органах документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжному ринку у сферах захоронення та перероблення побутових відходів, необхідні для здійснення покладених на Управління функцій;

4.1.4 ініціювати створення робочих груп із залученням працівників інших структурних підрозділів НКРЕКП, брати участь в їх роботі;

4.1.5 за погодженням з Головою або членом НКРЕКП залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень;

4.1.6 залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів НКРЕКП спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів  та інших документів;

4.1.7 брати участь у засіданнях та нарадах НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.8 організовувати проведення нарад з питань, віднесених до його компетенції;

4.1.9 готувати пропозиції щодо:

- внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність НКРЕКП;

- покращання організації роботи Управління та НКРЕКП в цілому;

- зміни структури Управління, умов оплати праці та підвищення кваліфікації персоналу працівників Управління;

4.1.10 вносити члену НКРЕКП пропозиції з питань оптимізації роботи Управління;

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (далі - заступник). Начальник Управління розподіляє обов’язки між заступником та начальниками відділу Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 організовує роботу Управління з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Управління завдань і функцій;

5.5.2 забезпечує своєчасне і якісне виконання покладених на Управління завдань і функцій;

5.5.3 забезпечує контроль за  своєчасним і якісним виконанням покладених на Управління завдань і функцій;

5.5.4 вносить на засідання НКРЕКП проекти нормативно-правових актів, розроблених Управлінням відповідно до його компетенції;

5.5.5 визначає розподіл обов’язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.7 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.8 за погодженням з Головою та членом НКРЕКП взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання сфери комунальних послуг інших країн, міжнародними консультаційними компаніями в межах компетенції Управління;

5.5.9 надає пропозиції щодо зміни структури Управління, підбору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації працівників Управління;

5.5.10 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.11 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (далі - заступник начальника управління – начальник відділу), який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу обов’язки начальника Управління виконує начальник відділу моніторингу стану ринків поводження з побутовими відходами в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що стосуються сфери перероблення та захоронення побутових відходів, та інших питань, які сприяють роботі Управління та відносяться до його компетенції.

 

Начальник Управління з питань формування та реалізації

державної політики у сфері поводження з побутовими відходами                            О.В.Кострикін

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)