UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління енергоринкуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_____________ Д.Вовк 

«06 » лютого 2017 року

 

 

положення

про Управління енергоринку

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління енергоринку (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про електроенергетику», «Про запобігання корупції», «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами НКРЕКП, що мають безпосереднє відношення до роботи Управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії;

1.4.2 відділ платіжно-розрахункових відносин на ринках електроенергії;

1.4.3 відділ нормативно-правового забезпечення ринків електроенергії.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринків електричної енергії, в межах повноважень НКРЕКП;

2.1.2 участь у формуванні цінової і тарифної політики у сфері електроенергетики;

2.1.3 здійснення аналітичного контролю фінансово-економічної діяльності ОРЕ та підготовка пропозицій щодо вдосконалення платіжно-розрахункових відносин в ОРЕ;

2.1.4 здійснення моніторингу ціноутворення в ОРЕ;

2.1.5 здійснення моніторингу стану конкуренції та вдосконалення конкурентних засад роботи виробників та постачальників  електричної енергії в ОРЕ;

2.1.6 підготовка пропозицій щодо порядку розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

 

3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 здійснює опрацювання проектів законів України, які регулюють відносини в сферах електроенергетики, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів державної влади стосовно організації роботи учасників оптового ринку електричної енергії України та суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ОРЕ;

3.1.2 здійснює опрацювання, аналіз матеріалів та подання пропозицій на розгляд НКРЕКП щодо затвердження статей витрат кошторису ліцензіата з оптового постачання електричної енергії на здійснення ліцензованої діяльності з оптового постачання електричної енергії, загальних витрат з матеріально-технічного забезпечення, розвитку Оптового ринку;

3.1.3 здійснює методологічний і оперативний контроль використання коштів за статтями витрат кошторису ліцензіата з оптового постачання електричної енергії;

3.1.4 бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств і відомств в межах сфери компетенції Управління;

3.1.5 готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо алгоритму розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній;

3.1.6 готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо коригування нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у разі невиконання ними своїх зобов’язань з оплати електричної енергії;

3.1.7 здійснює моніторинг втрат електричної енергії в мережах постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та у разі наявності понаднормативних втрат встановлює коригуючи коефіцієнти;

3.1.8 готує пропозиції щодо внесення змін до алгоритму розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії та здійснює контроль за його виконанням;

3.1.9 готує пропозиції щодо затвердження переліку рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом в установах уповноваженого банку;

3.1.10 здійснює підготовку проектів постанов НКРЕКП щодо залучення ДП "Енергоринок" кредитних коштів для розрахунків з виробниками електричної енергії та повернення енергогенеруючими компаніями залучених оптовим постачальником для них кредитів;

3.1.11 бере участь у розробці нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення повномасштабного функціонування конкурентного ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в межах компетенції Управління;

3.1.12 готує пропозиції щодо внесення змін в примірні договори між суб’єктами ринку електричної енергії в межах компетенції Управління;

3.1.13 проводить аналіз змін структури відпуску електроенергії в ОРЕ виробниками електроенергії;

3.1.14 здійснює аналіз сформованого Розпорядником системи розрахунків складу обладнання на наступну добу у відповідності до Правил Оптового ринку електричної енергії України;

3.1.15 здійснює аналіз формування прогнозних і фактичних погодинних, добових та наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду цін електричної енергії, що відпускається в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими заявками;

3.1.16 формує та аналізує бази даних звітів НКРЕКП (форми НКРЕ-№1, НКРЕ-№6-енерговиробництво), що надаються суб’єктами господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які працюють за ціновими заявками;

3.1.17 готує на розгляд НКРЕКП пропозиції щодо обґрунтованих змін до нормативно-правової бази, у тому числі Правил ОРЕ, у напрямку вдосконалення механізму формування цін та інших умов продажу електричної енергії на ОРЕ виробників, які працюють за ціновими заявками;

3.1.18 бере участь у роботі Робочих груп Ради ОРЕ та створених на їх базі підгруп. Опрацьовує та готує на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до ДЧОРЕ і його додатків;

3.1.19 на підставі наданих ліцензіатами проектів реконструкції та модернізації енергоблоків теплових електростанцій та у відповідності до встановленого порядку надає на розгляд НКРЕКП матеріали та розрахунки щодо встановлення інвестиційної складової тарифів продажу електроенергії виробниками, які працюють за ціновими заявками;

3.1.20 готує проекти постанов НКРЕКП щодо затвердження інвестиційної складової тарифів відпуску електричної енергії в ОРЕ енергогенеруючими компаніями ТЕС, необхідної для повернення коштів, залучених Компаніями з метою фінансування проектів реконструкції та модернізації енергоблоків;

3.1.21 опрацьовує квартальні звіти з реалізації Проектів реконструкції та модернізації ТЕС, здійснює моніторинг використання коштів інвестиційної складової на підставі зазначених звітів, у разі необхідності готує матеріали та розрахунки щодо коригування або призупинення інвестиційної складової;

3.1.22 бере участь у розробці нормативно-правової бази з питань фінансування проектів реконструкції та модернізації теплових електростанцій; 

3.1.23 здійснює моніторинг діяльності роботи на ОРЕ постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом в частині стану оплати, а також фактичних погодинних обсягів і цін купівлі електричної енергії постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом на ОРЕ, та, при необхідності, ініціює проведення ДП "Енергоринок" перевірок достовірності формування погодинних обсягів купівлі електроенергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом, аналізує результати проведених перевірок;

3.1.24 за зверненням постачальників електроенергії розглядає проблемні та спірні питання взаємовідносин між постачальниками електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;

3.1.25 готує та розглядає пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правових і договірних документів, що регламентують умови роботи постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом в ОРЕ, стосуються взаємовідносин постачальників електричної енергії за нерегульованим та регульованим тарифом;

3.1.26 готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії;

3.1.27 проводить аналіз формування фактичної оптової ринкової ціни електроенергії протягом розрахункового місяця у співвідношенні з прогнозованою оптовою ринковою ціною;

3.1.28 здійснює моніторинг формування фактичних погодинних, добових та наростаючим підсумком з початку розрахункового періоду оптових ринкових цін продажу електричної енергії на ОРЕ;

3.1.29 готує на розгляд НКРЕКП матеріали щодо затвердження рівнів тарифів на імпорт електроенергії та на електричну енергію, що купується-продається з метою забезпечення паралельної роботи ОЕС України та енергосистем інших держав;

3.1.30 аналізує стан розрахунків споживачів з енергопостачальними компаніями за даними НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (16-енерго);

3.1.31 бере участь у здійсненні контролю дотримання ліцензіатами положень Закону України «Про електроенергетику», Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності та інших нормативно-правових актів;

3.1.32 готує проекти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.33 бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП;

3.1.34 виконує окремі доручення Голови та членів НКРЕКП;

3.1.35 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП всі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам;

4.1.2 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.3 надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

4.1.4 за дорученням Голови та/або члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має двох заступників: заступник  начальника управління – начальник відділу моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії Управління  та заступник  начальника управління – начальник відділу платіжно-розрахункових відносин на ринках електроенергії Управління. Начальник Управління розподіляє обов’язки між своїми заступниками та начальниками відділів Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1. координує діяльність Управління, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері електроенергетики;

5.5.2. забезпечує виконання в установлені терміни функцій Управління, закріплених  цим  Положенням, доручень Голови та членів НКРЕКП;

5.5.3. погоджує розподіл обов’язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

5.5.4. організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Управління, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління;

5.5.5. організовує розробку проектів нормативних актів, що належать до компетенції Управління;

5.5.6. організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.7. регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління;

5.5.8. бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Управління;

5.5.9. планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими заінтересованими підрозділами органів державної влади, громадськими  об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються компетенції Управління;

5.5.10. забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.5.11. забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.12. здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.13. візує документи, що підготовлені Управлінням з питань, що належать до його компетенції;

5.5.14. подає пропозиції щодо зміни структури Управління, заохочення працівників, підбору, розстановки та підвищення кваліфікації кадрів;

5.5.15. підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.16 .забезпечує дотримання працівниками Управління Правил внутрішнього службового розпорядку, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.17. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії Управління, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу моніторингу роботи конкурентного сектора оптового ринку електроенергії Управління, обов’язки начальника Управління виконує заступник начальника управління – начальник відділу платіжно-розрахункових відносин на ринках електроенергії в установленому порядку та в межах визначених повноважень.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління в межах своїх повноважень:

7.1.1. працює в тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами НКРЕКП, з метою забезпечення порядку і терміну обміну документами та інформацією;

7.1.2. отримує у встановлені терміни та надає необхідні документи, інформацію, яка не є службовою таємницею або має не конфіденційний характер;

7.1.3. отримує від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, необхідну для виконання основних завдань і функцій Управління та надає відповідні матеріали іншим структурним підрозділам НКРЕКП;

7.1.4. забезпечує погодження документів, що подаються на розгляд Голові та членам НКРЕКП, із структурними підрозділами НКРЕКП відповідно до основних завдань і функцій цих підрозділів.

 

Начальник Управління енергоринку                                       Ю.Власенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)