UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Управління ліцензуванняверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_____________ Д.Вовк

«06 » лютого 2017 року 

 

положення

про Управління ліцензування

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління ліцензування (далі – Управління), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Управління у своїй діяльності керується законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про ринок природного газу», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Управління проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП. 

1.4. До складу Управління входить:

1.4.1 відділ ліцензування в електроенергетичному комплексі;

1.4.2 відділ ліцензування в нафтогазовому комплексі;

1.4.3 відділ ліцензування у сфері комунальних послуг.

 

2. Основні завдання Управління

 

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1 забезпечення ліцензування господарської діяльності в електроенергетичному комплексі, сфері теплопостачання, нафтогазовому комплексі, сфері централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення побутових відходів, та захоронення побутових відходів, зокрема, з:

виробництва електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

передачі, розподілу та постачання електричної енергії;

здійснення функцій гарантованого покупця;

здійснення функцій системного оператора;

здійснення функцій оператора ринку;

виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, наданням послуг установки LNG, постачання природного газу;

централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності;

перероблення побутових відходів;

захоронення побутових відходів.

2.1.2 розроблення ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах, визначених підпунктом 2.1.1 цього Розділу, та змін до них;

2.1.3 розроблення порядку сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи;

2.1.4 забезпечення сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи відповідно до встановленого порядку;

2.1.5 здійснення моніторингу дотримання вимог про відокремлення і незалежність операторів системи передачі та газотранспортної системи.

 

3. Функції Управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розглядає заяви та документи про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою ліцензіата) та визнання недійсними ліцензій  на право провадження діяльності:

- у сфері електроенергетики;

- у сфері теплопостачання;

- у нафтогазовому комплексі;

- у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

- у сфері перероблення та захоронення побутових відходів,

та з урахуванням висновків інших структурних підрозділів НКРЕКП готує відповідні узагальнені пропозиції на розгляд НКРЕКП;

3.1.2 здійснює дії, пов’язані з видачею, переоформленням, анулюванням та визнанням недійсними ліцензій;

3.1.3 готує узагальнені пропозиції щодо визначення відповідності ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності в електроенергетиці і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

3.1.4 бере участь у засіданнях НКРЕКП з питань ліцензування;

3.1.5 формує та веде реєстр суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах, що регулюється НКРЕКП;

3.1.6 формує та веде реєстр об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише малих гідроелектростанцій);

3.1.7 формує та веде реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП;

3.1.8  формує та веде ліцензійний реєстр суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється НКРЕКП;

3.1.9 готує пропозиції щодо визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

3.1.10 розробляє та бере участь у періодичному перегляді та підготовці змін до Умов та Правил (Ліцензійних умов) здійснення господарської діяльності у сферах,  діяльність яких регулюється НКРЕКП;

3.1.11 бере участь у підготовці проектів законів України, проектів постанов Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів, готує відповіді на запити депутатів Верховної Ради України, міністерств, відомств, підприємств, організацій та звернення громадян стосовно питань ліцензування;

3.1.12 розробляє та бере участь у підготовці змін до порядку сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи відповідно до встановленого ним порядку;

3.1.13 розглядає запити та додані до них документи на сертифікацію операторів системи передачі та газотранспортної системи та готує подання щодо можливості здійснення вимог про відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи та оператора системи передачі, подання щодо попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації;

3.1.14 здійснює моніторинг дотримання вимог про відокремлення і незалежність операторів системи передачі та газотранспортної системи;

3.1.15 готує роз'яснення щодо застосування чинного законодавства щодо ліцензування, надає консультації в межах повноважень Управління;

3.1.16 здійснює роботу із документами з грифом “Для службового користування”;

3.1.17 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Управління

 

4.1. Управління має право:

4.1.1 подавати на розгляд членів НКРЕКП, керівнику апарату пропозиції щодо покращення організації роботи Управління та НКРЕКП;

4.1.2 подавати на розгляд членів НКРЕКП, керівнику апарату пропозиції щодо зміни структури Управління, умов оплати праці персоналу, підвищення кваліфікації персоналу тощо;

4.1.3 одержувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління обов'язків;

4.1.4 давати довідки, пропозиції з питань, що належать до компетенції Управління;

4.1.6 за дорученням членів НКРЕКП, керівника апарату представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Управління, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду начальника Управління, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Начальник Управління має заступника начальника управління – начальника відділу ліцензування в електроенергетичному комплексі Управління ліцензування (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Начальник Управління розподіляє обов’язки між заступником начальника управління – начальником відділу та начальниками відділу Управління, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Начальник Управління:

5.5.1 забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань та показників;

5.5.2 формує та погоджує положення про Управління  та відділи у ньому, погоджує посадові інструкції працівників Управління;

5.5.3 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

5.5.4 координує та контролює діяльність працівників Управління;

5.5.5 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Управління;

5.5.6 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.7 організовує та контролює своєчасний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління;

5.5.8 виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень;

5.5.9 забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.10 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Начальник Управління здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності начальника Управління (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Управлінням. У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу обов’язки начальника Управління виконує один із начальників відділів Управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Начальник та працівники Управління відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань ліцензування, сертифікації операторів системи передачі та газотранспортної системи, та інших питань, що відносяться до компетенції Управління.


 

Начальник Управління                                                Ю.Антонюк

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)