UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведенняверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

____________ Д.Вовк

«06» лютого 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», іншими законами, Указами Президента України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Регламентом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 06.12.2016 № 2133, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління тарифної політики;

1.4.2 управління інвестиційної політики;

1.4.3 відділ моніторингу та економічного аналізу;

1.4.4 відділ регулювання відносин із споживачами.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.2 розробка нормативних актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також з питань надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення                        (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.3 підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.4 прийняття участі в забезпеченні прозорості та відкритості діяльності на ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а також у сфері надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), розвитку конкурентних відносин у цих сферах;

2.1.5 підготовка пропозицій до проектів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.6 підготовка пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

2.1.7 формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере участь у реалізації повноважень НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.2 розробляє проекти порядків (методик) формування та встановлення тарифів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.1.3 проводить постійний моніторинг тарифів та звітності, їх застосування у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів природних монополій та прогнозування таких тарифів;

3.1.4 надає пропозиції щодо порядку формування оплати за підключення до мереж суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та сприяє у здійсненні контролю за його дотриманням;

3.1.5 веде облік та аналізує показники діяльності ліцензіатів,  враховує звітні дані при встановленні або перегляді тарифів;

3.1.6 контролює надання форм звітності в установлені терміни, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами,  повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та контролює їх усунення;

3.1.7 готує та вносить пропозиції щодо змін до правил організації звітності у зв’язку зі змінами в законодавстві України;

3.1.8 здійснює моніторинг діючих тарифів ліцензіатів НКРЕКП у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.9 узагальнює показники підприємств щодо цільового використання коштів, передбачених структурою тарифу, і у разі виявлення нецільового використання вносить пропозиції щодо внесення змін в структуру тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.10 розглядає листи, заяви і скарги громадян, депутатів, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються регулювання сфер централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.11 здійснює контроль за виконанням суб’єктами природних монополій інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.12 здійснює розгляд документів ліцензіатів з метою визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

3.1.13 бере участь в опрацюванні та підготовці проектів законів України з питань централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.14 бере участь у здійсненні моніторингу положень діючих ліцензійних умов на відповідність законодавству України, надає пропозиції щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

3.1.15 готує роз’яснення щодо застосування чинних норм і правил надання споживачам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.16 готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

3.1.17 надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.18 здійснює виконання доручень Кабінету Міністрів України, листування з міністерствами та відомствами з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.19 виконує доручення Голови, членів НКРЕКП та керівника державної служби НКРЕКП;

3.1.20 надає пропозиції щодо адаптації законодавства України згідно з Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.1.21 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.3. Департамент в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент  має право:

4.1.1 надавати пропозиції для розгляду на засіданнях НКРЕКП з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 забезпечувати ділове листування за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника державної служби НКРЕКП з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.6 за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника державної служби представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має двох заступників: заступника директора Департаменту (далі – Заступник) та заступника директора департаменту – начальника управління тарифної політики Департаменту (далі - заступник директора департаменту – начальник управління). Директор Департаменту розподіляє обов’язки між Заступником та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.2 розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника державної служби НКРЕКП;

5.5.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 визначає ступінь відповідальності Заступника та керівників підрозділів у складі Департаменту, формує та погоджує посадові інструкції працівників Департаменту;

5.5.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.5.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.5.8 контролює дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також виконання вимог охорони праці;

5.5.9 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

5.5.10 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади, переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.11 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.12 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує Заступник, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та Заступника обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту-начальник управління в установленому порядку та в межах визначених повноважень. У разі відсутності директора Департаменту, Заступника та заступника директора департаменту-начальника управління обов’язки директора Департаменту виконує начальник управління інвестиційної політики Департаменту за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері

централізованого водопостачання та водовідведення                                                          А. Чумак

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)