UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачанняверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_____________ Д.Вовк

«06» лютого 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату, та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про природні монополії», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», «Про запобігання корупції», актами НКРЕКП, цим Положенням та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері теплопостачання.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входять:

1.4.1 управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання;

1.4.2 управління тарифної політики у сфері теплопостачання;

1.4.3. управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів;

1.4.4 управління звітності та платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання;

1.4.5 відділ регулювання відносин із споживачами.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення виконання основних завдань НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками) у частині проведення тарифної політики у сфері теплопостачання,  участі у регулюванні платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, забезпечення здійснення інвестиційної діяльності та технічного розвитку у сфері теплопостачання, забезпечення організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання та збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави;

2.1.2 участь в нормативно-правовому регулюванні сфери, яка відноситься до компетенції Департаменту.


3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині  підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води  зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття;

3.1.2 приймає участь у реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;

3.1.3 розглядає інвестиційні програми суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень на принципах економічної доцільності, та цільового використання коштів;

3.1.4 розглядає та опрацьовує матеріали суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, які є ліцензіатами НКРЕКП щодо питань узгодження залучення ліцензіатами запозичень у міжнародних фінансових організаціях та умови таких запозичень відповідно до чинного законодавства;

3.1.5 приймає участь у здійсненні контролю за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження ліцензованих видів діяльності;

3.1.6 приймає участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання шляхом здійснення розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки;

3.1.7 здійснює розрахунок нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію;

3.1.8 забезпечує організацію обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, здійснює її систематизацію та узагальнення в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

3.1.9 приймає участь у забезпеченні прозорості та відкритості відносин суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках)  із споживачами у сфері теплопостачання;

3.1.10 здійснює діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) з питань формування та реалізації тарифної політики, інвестиційної політики, ефективності використання енергетичних ресурсів, платіжно-розрахункових відносин, організації моніторингу та звітності, збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;

3.1.11 приймає участь у розробленні порядків (методик) формування та розрахунку державних регульованих тарифів для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), а також здійснює підготовку та надання пропозицій щодо методології стимулюючого тарифоутворення;

3.1.12 приймає участь у розробленні правил користування (постачання) тепловою енергією;

3.1.13 приймає участь у розробленні порядку (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання та форм звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками), та порядку їх подання;

3.1.14 приймає участь у розробленні порядку (методики) приєднання до теплових мереж, розрахунку плати за приєднання;

3.1.15 приймає участь у розробці типових та схваленні примірних договорів у сфері теплопостачання;

3.1.16 приймає участь у розробці порядку розгляду та погодження/схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;

3.1.17. приймає участь у розробці порядку узгодження залучення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, які є ліцензіатами НКРЕКП, запозичень (позик, кредитів) у міжнародних фінансових організацій;

3.1.18 приймає участь у здійсненні контролю за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);

3.1.19 приймає участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);

3.1.20 приймає участь у  створенні рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);

3.1.21 проводить постійний моніторинг та аналіз законодавства щодо питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.22 здійснює надання роз'яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП,  які відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.23 опрацьовує запити народних депутатів України, звернення суб'єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Департаменту та здійснює підготовку відповідей;

3.1.24 готує для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформацію про діяльність Департаменту та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю;

3.1.25 здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.26 проводить роз'яснювальну та консультаційну роботу з ліцензіатами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.27 приймає участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробляє та виносить на розгляд НКРЕКП проекти рішень про:

3.2.1 встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.2.2 затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію (Реєстр нормативів);

3.2.3 схвалення/погодження інвестиційних програм для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками).

3.3. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції.

3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням.

3.5. Здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування».

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції Голові та члену НКРЕКП, керівнику апарату НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП. документи, матеріали та іншу інформацію необхідну для виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

4.1.3 за погодженням з Головою та/або членом НКРЕКП отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на Департамент  завдань та функцій;

4.1.4 вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, надання у визначені НКРЕКП строки завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, необхідних для виконання покладених на Департамент функцій;

4.1.5 за погодженням з Головою та/або членом НКРЕКП,  брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

4.1.6 за дорученням Голови та/або члену НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.7.вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

4.2. Покладання на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора Департаменту (далі – Заступник), заступника директора департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів Департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту.  

5.5. Директор Департаменту розподіляє обов’язки між Заступником та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1 організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту, забезпечує виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та члену НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП;

5.6.2 організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.3 візує проекти рішень та документи, підготовлені Департаментом в межах наданих йому повноважень;

5.6.4 забезпечує взаємодію Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами НКРЕКП з питань, які потребують спільного вирішення;

5.6.5 підписує листи інформаційного характеру в межах компетенції Департаменту;

5.6.6 виносить на розгляд Голови та членів НКРЕКП, керівника апарату НКРЕКП пропозиції щодо організації роботи Департаменту та вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.7 організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів Департаменту та управлінням роботи з персоналом діяльність з кадрових питань (переміщення кадрів, підвищення їх кваліфікації тощо);

5.6.8 погоджує заяви працівників Департаменту з кадрових питань (про призначення, переведення, звільнення) та заяви про надання їм відпусток;

5.6.9 вносить подання про заохочення працівників структурних підрозділів Департаменту, накладення дисциплінарних стягнень, а також про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

5.6.10 за дорученням Голови та/або члену НКРЕКП представляє НКРЕКП в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.11 погоджує розподіл обов’язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.6.12 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.13 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.6.14 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.6.15 забезпечує в межах компетенції дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю», вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в Департаменті;

5.6.16 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.7. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним  підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.8. У разі відсутності директора Департаменту  (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов'язки виконує Заступник, який на цей період несе відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та Заступника обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту - начальник управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту, Заступника та заступника директора департаменту - начальника управління розрахунку паливно-енергетичних ресурсів Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту - начальника управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту в установленому порядку та в межах  визначених повноважень.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань щодо формування та реалізації державної політики у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками) щодо проведення тарифної політики у сфері теплопостачання та комунальних послуг з централізованого опалення, участі у регулюванні платіжно-розрахункових відносин у сфері теплопостачання, забезпечення здійснення інвестиційної діяльності та технічного розвитку у сфері теплопостачання, забезпечення організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, у випадках визначених законом, збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів та держави та інших питань, що відносяться до компетенції Департаменту.


 Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання                         С.Черних

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)