UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Газ природний, нафта, нафтопродукти, аміак
Головна сторінка  /  Газ природний, нафта, нафтопродукти, аміак  /  Побутові споживачі  /  Права та обов’язки побутового споживача природного газуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 12.02.2016

Права та обов’язки побутового споживача природного газу

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831:

 

1. Побутовий споживач має право, зокрема, на:

 

1) вільний вибір постачальника;

 

2) безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;

 

3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;

 

4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

 

5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

 

6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними;

 

7) безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;

 

8) зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;

 

9) розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема  Правилами постачання;

 

10) проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;

 

11) у чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись постачальником відповідно до чинного законодавства;

 

12) звертатися до постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням  договору постачання;

 

13) вимагати від постачальника надання письмової форми договору постачання, завіреної печаткою (за наявності) постачальника;

 

14) вимагати від постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому договором постачання порядку;

 

15) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

 

16) за умови відсутності заборгованості за договором постачання перед постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати  договір постачання у встановленому  договором постачання порядку;

 

17) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії постачальника, що порушують права споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та договором постачання;

 

18) отримувати відшкодування збитків від постачальника, що понесені споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням постачальником своїх зобов’язань перед споживачем, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього договору постачання;

 

19) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

 

2. Побутовий споживач зобов’язаний, зокрема:

 

1) укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;

 

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;

 

3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 

4) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

 

5) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів.

 

6) у разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

 

7) захист прав споживачів природного газу - фізичних осіб регулюється Законом України «Про ринок природного газу», Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими нормативно-правовими актами;

 

8) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;

 

9) не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

 

10) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

 

11) проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;

 

12) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з оператором газо-розподільної системи для набуття права правомірного відбору газу із газорозподільної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта споживача;

 

13) своєчасно повідомляти постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

 

14) не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити постачальника про розірвання  договору постачання та розрахуватися за спожитий природний газ;

 

15) відшкодовувати постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або договору постачання;

 

16) в установленому порядку своєчасно повідомити постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим постачальником за  договором постачання;

 

17) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання діючого договору постачання;

 

18) направити постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником;

 

19) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані постачальнику у спосіб, передбачений заявою-приєднанням.

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)