UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Правила внутрішнього службового розпорядкуверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 02.02.2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією

працівників НКРЕКП

протокол від 28.02.2017 № 1

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в центральному апараті та територіальних органах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), режим роботи, умови перебування державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників, зайнятих обслуговуванням НКРЕКП (далі – працівники НКРЕКП), та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

1.2. Службова дисципліна в НКРЕКП ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками НКРЕКП своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку в центральному апараті та територіальних органах НКРЕКП (далі – структурні підрозділи НКРЕКП на територіях) затверджуються конференцією працівників НКРЕКП (далі – Конференція) за поданням керівника державної служби НКРЕКП (далі – керівник апарату) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50.

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку НКРЕКП  (далі – Правила) доводяться до відома всіх працівників, які працюють у НКРЕКП, під підпис.

 

2. Загальні правила етичної поведінки

 

2.1. Працівники НКРЕКП повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Працівники НКРЕКП у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Працівники НКРЕКП повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування.

Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

2.4. Працівники НКРЕКП під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

3. Робочий час і час відпочинку

 

3.1. Тривалість робочого часу працівників НКРЕКП становить 40 годин на тиждень.

3.2. В центральному апараті та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях встановлено п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин; п'ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3.3. Початок і закінчення роботи та перерва для відпочинку і харчування працівників НКРЕКП встановлюються такими:

для працівників центрального апарату:

початок робочого дня – о 9 год 00 хв;

перерва на відпочинок і харчування – з 13 год 00 хв до 13 год 45 хв;

закінчення робочого дня – о 18 год 00 хв; у п’ятницю о 16 год 45 хв;

для працівників структурних підрозділів НКРЕКП на територіях:

початок робочого дня – о 8 год 00 хв;

перерва на відпочинок і харчування – з 12 год 00 хв до 12 год 45 хв;

закінчення робочого дня – о 17 год 00 хв; у п’ятницю о 15 год 45 хв.

У зв’язку із службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у структурних підрозділах апарату та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

Перерва не включається в робочий час і працівники НКРЕКП можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи. У зв’язку із службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у структурних підрозділах НКРЕКП час перерви може бути змінено.

3.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

3.5. Облік робочого часу в центральному апараті та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу або за допомогою програмного забезпечення.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до Управління роботи з персоналом НКРЕКП. Відповідальна особа Управління роботи з персоналом за контроль обліку робочого часу надає керівнику апарату інформацію про несвоєчасне прибуття на роботу або відсутність на робочому місці без поважної причини працівників центрального апарата та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях.

3.6. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі в робочий час із службових та особистих питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

4. Порядок повідомлення працівниками НКРЕКП про свою відсутність

 

4.1. Працівники НКРЕКП повідомляють свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

4.2. У разі недотримання працівником НКРЕКП вимог пункту 4.1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці відповідно до чинного законодавства. Фіксація відсутності працівника на робочому місці відбувається за участю не менше трьох осіб, в тому числі безпосереднього керівника, про що складається та підписується відповідний акт.

4.3. У разі ненадання працівником НКРЕКП доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату щодо причин своєї відсутності.

 

5. Перебування працівників НКРЕКП в приміщенні НКРЕКП у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

5.1. Для виконання невідкладних завдань працівники НКРЕКП можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату,у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

5.2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників НКРЕКП після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється Управлінням роботи з персоналом і затверджується керівником апарату.

5.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

5.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника НКРЕКП,якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається Управлінням роботи з персоналом керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.5. У разі залучення працівників НКРЕКП до роботи понад установлену тривалість робочого дня в центральному апараті або структурних підрозділах НКРЕКП на територіях запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам НКРЕКП надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників НКРЕКП.

5.6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

6. Порядок доведення до відома працівників НКРЕКП нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

6.1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників НКРЕКП шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на сайті НКРЕКП.

6.2. Накази, доручення, розпорядження із службових питань доводяться до відома працівників НКРЕКП шляхом надсилання на електронну адресу. Підтвердженням надсилання є реєстр вихідної адреси.

Підтвердженням може слугувати підпис працівників НКРЕКП (у тому числі відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

7. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

7.1. Керівник апарату зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

7.2. Працівники НКРЕКП повинні  дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником НКРЕКП, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

7.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в НКРЕКП відповідає керівник апарату та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

8. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівниками НКРЕКП

 

8.1. Працівник НКРЕКП зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій керівником апарату особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою НКРЕКП, начальником Управління роботи з персоналом та працівником НКРЕКП, який звільняється.

 

9. Прикінцеві положення

 

9.1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівників НКРЕКП до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником апарату, а у випадках, передбачених чинним законодавством – спільно або за згодою Конференції.

 

Керівник апарату                                                                               С.Христюк

 

Начальник управління роботи з персоналом                                       І.Євченко

 

Голова ППО НКРЕКП                                                                         А.Кожевников

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)